Umíme vás propojit

Neztrácíme se v zavedených postupech v džungli výzkumu trhu. Umíme navrhnout jednoduchá online řešení.

Volíme výzkumné metody, které jdou s dobou

Dlouhá léta práce ve výzkumu trhu nám otevřela nové obzory. Rozhodli jsme se, že na to chceme jít jinak. Vystoupit z připravených kolejí velkých výzkumných agentur a hledat svou cestu. Nekopírujeme bezhlavě hotové modely, vymýšlíme řešení na míru.

Budujeme váš výzkum jako stavebnici

Výzkumy provádíme efektivně a účelně. Naše služby fungují jako dílky stavebnice, které do sebe dokonale zapadají a snadno se přizpůsobí vašim potřebám. S osobní péčí a s použitím našich odborných znalostí, zkušeností i intuice pro vás najdeme nejvhodnější řešení.

Výsledky v reálném čase díky online nástrojům

 Otevíráme cestu k poznání v reálném čase

 Zkoumáme dlouhodobě zákaznickou spokojenost a loajalitu

 Zjišťujeme positioning značek

 Testujeme nové služby a výrobky

 Objevujeme nová řešení a inovujeme

 Komunikujeme se zákazníky a vytváříme ambasadory vaší značky

Co říkají naši klienti

Díky tomu, že klademe ve výzkumných on-line komunitách a privátních panelech velký důraz na personalizaci, přirozeně se z našich výzkumných komunit etablují ambasadoři vaší značky.

O InsightLab

S cílem rozšířit nabídku dostupných výzkumných řešení vstoupila společnost InsightLab s.r.o. na trh počátkem roku 2013. Jako svou hlavní specializaci zvolila metodu on-line výzkumných komunit, neboli Market Research Online Communities (MROCs). Tým InsightLab je tvořen odborníky, kteří úročí své zkušenosti načerpané dlouholetou prací na různých pozicích v oboru výzkumu trhu.