Výhody on-line komunity

InsightLab » Výzkumné komunity » Výhody on-line komunity

Abychom vám poskytli plastičtější obraz o výhodách výzkumných komunit, srovnali jsme je s diskuzními skupinami na Facebooku a s dotazníkovým výzkumem. Srovnali jsme jejich hlavní přednosti i nedostatky.

Facebook versus on-line komunita

Klady Facebooku:

 • uzavřené skupiny
 • diskuze s přáteli

Nevýhody Facebooku:

 • diskuzí se zpravidla účastní jen určitá skupina osob
 • off-topic příspěvky
 • vulgární příspěvky
 • příspěvky jsou viditelné známým
 • debaty nesměřují k věci

Výhody on-line komunit:

 • účastníci jsou vybírání podle jasně stanovených kritérií
 • uzavřená a moderovaná komunita zajišťuje dobrou a věcnou úroveň diskuze
 • příspěvky je možné psát v širším kontextu
 • výzkum probíhá průběžně
 • funguje zde zpětná vazba
 • diskutující prohlubují vztah k tématu i značce
 • účastníkům přináší i zábavu a nové informace
 • je možné dotazovat se i na citlivé otázky, otevírat diskrétní témata

Nevýhody on-line komunit:

 • účastníci se navzájem neznají (což nemusí být nutně nevýhodou)

Dotazníky versus on-line komunita

Výhody dotazníků:

 • časově méně náročné
 • přesnější
 • anonymní
 • dotazovaný ví přesně, co má odpovídat
 • pro firmy je snazší na vyhodnocování

 

Nevýhody dotazníků:

 • bývá problematické zařadit se do stanovených kolonek
 • výsledky výzkumu nejsou viditelné
 • nezaručí zpětnou vazbu

 

Výhody on-line komunit:

 • umožňuje vyjádřit se k tématu vlastními slovy
 • při vyjádření je možné jít do podrobností, vysvětlit okolnosti, které k názoru vedou, vysvětlit detaily
 • výzkum probíhá průběžně
 • je možné vidět názory a rady ostatních
 • duševně obohacuje
 • je formou společenského soužití
 • zprostředkovává bližší vztah k dotazovaným
 • funguje zde zpětná vazba
 • výsledky jsou přínosnější
 • firma a respondenti jsou provázanější
 • je možné dotazovat se i na citlivé otázky, otevírat diskrétní témata
 • respondenti svůj názor zformulují přesně

 

Nevýhody on-line komunit:

 • časově náročnější
 • častý výskyt stejných odpovědí
 • nesnadné vyhodnocování

Využijte silné stránky on-line komunit ve svůj prospěch

On-line komunity jsou výzkumným nástrojem, který je vhodný pro dlouhodobou práci s respondenty. Vytváří ideální prostředí pro řešení dlouhodobých strategických rozhodnutí, vývoj nových produktů nebo nového používání stávajících produktů.

On-line komunity vám poskytují okamžitou zpětnou vazbu, v reálném čase. Jsou nástrojem, se kterým dlouhodobě a efektivně pracujete s inovátory, názorovými vůdci a běžnými uživateli, kteří jsou na vašem produktu aktivně zainteresováni. Členové on-line komunit jsou ochotni interagovat v tématech, která jsou pro váš byznys klíčová. Využijte tento potenciál.


Co říkají naši klienti

Spolupráce s Insightlabem je výborná, a to zejména díky vysoké flexibilitě v komunikaci, spolehlivosti a konzistenci měření. Velmi si cením také ochotu k inovativnosti a řešení na míru. Spolupráci s Insightlabem můžu jenom doporučit.

Karel Ďásek, Data Analyst, MediaBlock

S InsightLab jsme během posledního roku spolupracovali na řadě výzkumných projektů a vždy jsme byli velmi spokojeni s výsledky i přístupem. Zvláště oceňujeme ochotu a energii při nastavování nových způsobů řešení. Pro naše měření brandových dopadů kampaní jsme potřebovali custom-made řešení, které na trhu nebylo k dispozici, a s InsightLab jsme byli schopní toto řešení připravit a realizovat. Navíc je spolupráce příjemná i na lidské rovině.

Štěpán Pudlák, Senior Data Analyst, Mediablock, s. r. o.

S Michalem Ševerou jsme realizovali online výzkum na cílové skupině handicapovaných cestujících pro ČD, a.s. a statistické zpracování dat projektů ČD bike. Mohu konstatovat naprostou spokojenost a vstřícnost.

Michaela Fričová, České dráhy, a.s., oddělení marketingu – průzkum trhu

Jsme velice vděční, že InsightLab nám nabídla podporu při nastavení evaluačních procesů a zpracování sbíraných odpovědí naších cílových populací. Sledovat dopad naších rozvojových programů ve Středoafrické republice je klíčové, abychom poskytli správně potřebnou, užitečnou a široce přijatelnou pomoc. Navíc, můžeme vždy počítat s příjemným a vysoce profesionálním přístupem celého týmu InsightLabu k řešení naších potřeb, ať v češtině nebo ve francouzštině.

Fabrice Martin, ředitel, SIRIRI o.p.s.

Díky ohromné chuti posouvat hranice a nápadům jak se vypořádat s technologickými výzvami jsme s lidmi z InsghtLabu rozchodili unikátní projekt měření efektivity digitálních kampaní. Moc si ceníme nadšení pro věc, vůli věci rychle dotáhnout a hrozně fajn spolupráci.

Zuzana Bergrová, Chief Executive Officer, Go.Direct s.r.o.

Spolupráce s InsightLab funguje velmi dobře a bezproblémově. Doporučuji.

Jan Dýral, Project Manager, Czech News Center, a.s.

Spolupráce s InsightLab se zatím opírá o jeden projekt … Mohu konstatovat, vstřícný a otevřený postoj agentury ke spolupráci. Obtížnost výběru respondentů byla natolik vysoká, že výběrová kritéria nebyla ve všech případech dodržena. Agentura si přesto s výběrem poradila o poznání lépe než společnosti, s nimiž jsme realizovali podobné výběry v posledním období.

Václav Hradecký, vedoucí oddělení výzkumu a vzdělávání, Český rozhlas

Spolupráci s InsightLab hodnotím velmi pozitivně, po celou dobu jsem jako klient dostával vysoce profesionální přístup společně se vstřícností, a i přes nedostatek času byl dodržen potřebný harmonogram realizace a dodání kvalitně zpracovaného výstupu.

Pavel Novák, Senior Account Director, AMI Communications

S InsightLabem jsme realizovali opakovaně pretesty a posttesty reklamních kampaní a také studie sloužící jako podklady pro nabídková řízení. S přístupem InsightLabu jsme byli my i naši klienti vždy naprosto spokojeni.

Jiří Udatný, Research & Data Director CZ/SK at Mindshare

Profesionálně provedený průzkum úzce specializované části trhu nám umožnil podívat se na danou problematiku očima našich stálých i potenciálních klientů. Plánování rozvoje služeb a investic bez křišťálové koule je najednou o dost lehčí.

Zdeněk Indra, technický ředitel, Geoton Praha s.r.o.

Děkujeme společnosti InsightLab za jejich vždy 100% profesionální služby a preciznost zpracování zakázek. Byť jsou naše zadání občas zkouškou možného, vždycky jsme díky InsightLabu dosáhli perfektních výsledků.

Dita Loudilová, Czech News Center a.s.

Spolupráce s kolegy z InsightLabu si velmi vážíme. Díky ní se nám totiž spolu daří sbírat unikátní data z oblasti postojů české veřejnosti k dárcovství a souvisejícím tématům. Jedná se o údaje, které v České republice dlouhodobě chybí, a i na jejich základě můžeme dobře mapovat potřeby neziskových organizací a společně tak pracovat na rozvoji českého občanského sektoru.

Klára Šplíchalová, ředitelka, Fórum dárců

Spolupráce s InsightLab proběhla na výbornou. Těšila nás především vstřícnost, se kterou nám vyhověli i v našich nadstandardních požadavcích. Bylo vidět, že klientova spokojenost je na prvním místě.

Libor Pokorný, Senior Holding s.r.o.

Další názory

Novinky e-mailem

Buďte informováni o všech novinkách InsightLab


InsightLab © 2018 - Všechna práva vyhrazena. | Mapa stránek


CZ en