Co umíme

Pro každý cíl je vhodný jiný výzkumný design. Víme to, v oboru pracujeme přes 20 let. V naší práci využíváme širokou škálu metod, které jsme za roky praxe zdokonalili. Jednotlivé postupy dokážeme vhodně nakombinovat, přičemž výslednou podobu designu projektu vždy konzultujeme s klientem.

Zákaznický výzkum

Zaměřujeme se na kontinuální zkoumání zákaznické spokojenosti, loajality a dalších trendů v oblasti vztahů klientů s firmami. Budujeme vlastní výzkumné online komunity, díky kterým se usnadní cesta k rychlé zpětné vazbě, ale také k novým nápadům a inspiracím. Zákaznický výzkum realizujeme v QUAL i QUANT podobě.

 • Vlastní výzkumné online komunity

 • Rychlá realizace kvalitativních i kvantitativních metod

 • Důkladná analýza a konkrétní doporučení

Image

UX research

Testujeme uživatelské zkušenosti s online nástroji i s dalšími produkty. Díky této sadě metod získáváme detailní vhled do způsobu užívání produktů a služeb. Cílem je porozumět potenciálním uživatelům a vylepšit finální produkt na základě informovaných rozhodnutí.

 • Porozumění uživatelskému chování

 • Kvalitní zpětná vazba

 • Orientace na online nástroje

Image

Online insight forum

Jde o moderní kvalitativní metodu, která umožňuje hloubkové porozumění zákaznickým návykům i smýšlení respondentů. Sběr dat má podobu deníčků, ve kterých respondenti po dobu několika dní zaznamenávají své obsáhlé odpovědi na explorativní otázky.

 • Autentický vhled do světa respondenta, bez stylizace

 • Hloubkové porozumění

 • Velké množství dat

Image

Konzultace

Naše spolupráce s klientem nekončí závěrečnou zprávou. Vždy nabízíme odbornou konzultaci na základě dat z výzkumu. Prosazujeme osobní přístup ke klientovi, náš tým se specializuje na interpretaci výzkumu ve specifickém prostředí konkrétního zadavatele. Rádi tak pomůžeme s krátkodobou i dlouhodobou strategií a orientací v detailní problematice daného oboru.

 • Osobní přístup

 • Délka naší spolupráce závisí na klientovi

 • Nekončíme závěrečnou zprávou

Image

Co-creation

Zprostředkováváme specifický druh výzkumu, kde se na designu produktu či služby podílejí samotní spotřebitelé. Zajišťujeme rekrutaci respondentů a připravujeme i podobu výzkumu. Co-creation spojuje firmy se zákazníky a umožňuje porozumět potřebám, představám a návykům spotřebitelů.

 • Tvůrčí proces

 • Spoluutváření produktu zákazníky

 • Proniknutí do spotřebitelské mysli

Image

Privátní panel

Pomůžeme vám postavit privátní panel, abyste dokázali maximalizovat využití dat z věrnostních programů a dat o chování vašich zákazníků. Zajistíme technickou i metodologickou podporu. Privátní panel je ideální základ pro dlouhodobý tracking, ad-hoc kvantitativní dotazníky nebo komplexnější kvalitativní projekty. Máme zkušenosti se stavbou panelů různé velikosti i v různých zemích.

 • Jednoduchá rekrutace do výzkumů

 • Tisíce různorodých respondentů

 • Propojení s věrnostními programy

Image

Home use test

V rámci testování je váš produkt zaslán cílovým skupinám, které jej mohou používat ve svém přirozeném prostředí. Je to efektivní způsob, jak otestovat koncepty, produkty a služby před jejich plným uvedením na trh. Získáte velmi konkrétní zpětnou vazbu a návrhy na vylepšení.

 • Pro testování nových produktů

 • Bezprostřední zpětná vazba

 • Porozumění trhu před launchem produktu

Image