Online výzkum trhu od A do Z

Vyrostli jsme v digitální době. A to je naše přirozené prostředí. Žádné telefony, žádné papírové dotazníky. Jednoduché online nástroje, na které se můžete spolehnout.

Co umíme

Online deníčky

Jde o kvalitativní výzkumnou metodu, kdy si lidé v delším časovém období zaznamenávají své zkušenosti a odpovídají na aktuální témata a otázky moderátora.

Do online deníčku má přístup jen účastník a moderátor. Je možné se dostat do velkého detailu, který není rušen interakcemi ostatních. Pro realizaci používáme online focus group software Collabito.

Privátní panel

Privátní on-line panel je souborem vašich zákazníků, kteří si na požádání rádi vyhradí čas, aby se spolupodíleli na vašem úspěchu. Nezáleží na tom, zda je zrovna oslovíte s dotazníkem, nebo je přizvete k diskuzi o designu nového produktu.

Jsou vaším poradním sborem, který vám pomáhá nastavit novou koncepci i vyladit drobné detaily.

Výzkumné online komunity

Pomohou vám poznat vaše zákazníky. Vytvoří efektivní a operativní model komunikace. Usnadní vám tak cestu k rychlé zpětné vazbě, ale také novým nápadům a inspiracím. Zákaznické komunity pomáhají přirozeně tvořit skupinu ambasadorů vaší značky.

Spolutvorba

Jsou nápady, které nevymyslíte v kanceláři. Zapojte víc hlav a víc úhlů pohledů. S perfektním nápadem může přijít kdokoli.

Zákaznické testování

Chcete vědět, jak si nový produkt, změna složení nebo vylepšená příchuť bude stát u vašich zákazníků. Nechte je testovat a získáte velmi rychle zpětnou vazbu.

Tracking cookies

Poznejte cestu cookies, které vás zajímají. Jejich cesty vám mohou prozradit víc než odpovědi v dotaznících.

Mobilní výzkumy

Využijte tuto příležitost a získejte užitečná data zákaznicky přijatelnou formou, rychle a pohodlně. Zeptejte se na názory nakupujících přímo v době, kdy se rozhodují o nákupu a přichází do styku s vaším produktem.

Sledujte v reálném čase motivace, prožitky, dojmy, rozhodování a spotřebitelské chování svých zákazníků. Získejte hlubší pohled na své cílové skupiny a objevte nové souvislosti v jejich nákupním chování.

Bleskové SMS výzkumy

Mobilní telefony u sebe nosí vaši zákazníci téměř nepřetržitě.

Provádíme bleskové mobilní, SMS i QR výzkumy trhu.

Segmentace

Z dat klienta připravíme segmentaci jako startovní bod pro další strategie, komunikaci i výzkumy.

Jak pracujeme

Respondenti, jejichž názory vás zajímají, žijí ve 21. století. Respektujeme tuto skutečnost. Neustále sledujeme trendy ve výzkumu trhu a vybíráme pro vás kombinace těch nejúčinnějších kvalitativních a kvantitativních výzkumných metod. On-line komunity a privátní panely reflektují potřeby současnosti a přesun všedních aktivit do on-line prostředí. Jsou časově i nákladově efektivní. Eliminují přitom typické limity konvenčních výzkumných řešení.

  • #zodpovedne
  • #flexibilita
  • #vysledkyvrealnemcase
  • #preciznost
  • #operativne
  • #zanasmluvivysledky
  • #cerstvyvitr
  • #onlinejazyk