Jak pracujeme

Používáme moderní a vzájemně kompatibilní technologie. Disponujeme kvalitními insighty od desítek tisíc ověřených respondentů v ČR i zahraničí. Pro výzkumné projekty využíváme online platformy uzpůsobené pro nejrůznější metodologii. Díky nim jsme schopni spoluvytvářet strategie, které pomáhají firmám ke správným rozhodnutím.

Quallie

Na platformě Quallie.com realizujeme většinu našich kvalitativních metod od video focus groups přes live chats až po online insight forum. Quallie je neustále se vyvíjejícím nástrojem, který umožňuje využívat nejrůznější multimediální techniky, a získávat tak velmi detailní a rozsáhlá data. Quallie navíc podporuje lokalizaci do téměř dvaceti jazyků.

Mezi velké výhody Quallie patří i možnost pozorování průběhu výzkumu klientem v reálném čase. Klientský profil přitom může zůstat pro respondenty skrytý. V průběhu samotné diskuze či rozhovoru má navíc klient možnost komunikovat přímo s moderátorem prostřednictvím textového chatu.

Quallie (formerly Collabito) Introduction Video

Image
Image

Konzultace a strategie

Analýza a interpretace jsou nejdůležitější částí výzkumu. Všechna data vždy pečlivě analyzujeme a snažíme se z nich získat co nejvíce užitečných informací. Je pro nás důležité, aby náš výzkum měl reálný dopad.

Naše spolupráce ale nekončí odevzdáním závěrečné zprávy. Naopak, snažíme se nabídnout i další kroky. Poskytujeme konzultaci ohledně další strategie a preferujeme otevřený přístup a oboustrannou spolupráci.

Zjistěte o nás více

Image
Image

Fáze projektu

V komunikaci s klientem jsme maximálně transparentní a všechny výzkumné kroky předem konzultujeme. Ve využitých metodách, doporučeních i dlouhodobé strategii vycházíme vstříc klientovi, který má u nás vždy poslední slovo.

  • Důkladný brief

  • Řešení na míru

  • Doporučení a strategie

Image
Image