Jak si vede rostlinná strava ve školních jídelnách

Nabídka jídel ve školních jídelnách není podle českých rodičů dostatečně pestrá. Většina rodičů, jejichž děti obědvají ve školních jídelnách, si myslí, že by jídelníčky měly obsahovat více rostlinných jídel a vycházet vstříc dětem se stravovacími omezeními. Vyplývá to z průzkumu, který InsightLab realizoval pro organizaci NESEHNUTÍ, která se snaží změnit vyhlášku o školním stravování.

Jak InsightLab zjistil, každé desáté dítě, které navštěvuje školní jídelnu, má nějaké stravovací omezení, tedy trpí alergií, je vegetarián, vegan a další. Podle čtyř z pěti českých rodičů by na to pak měly brát školní jídelny ohled a nabízet i jídla, která by těmto dětem vyhovovala. Podstatný problém představuje i skutečnost, že téměř pětina Čechů trpí obezitou a u dětí je situace stále závažnější. Tři čtvrtiny rodičů tak mají pocit, že by jejich dítě mělo mít alespoň jednou týdně možnost si zvolit v jídelně čistě rostlinné jídlo, a okolo poloviny rodičů by chtělo v jídelnách více ovoce a zeleniny.

Naopak pouze 14 % rodičů odpovědělo, že jídelny by neměly zařazovat více bezmasých obědů. Jídla ve školních jídelnách se tak rodičům zdají být příliš monotónní, více než polovina z nich by si přála v tomto ohledu větší variabilitu. Problematika školního stravování se zároveň týká naprosté většiny rodin, jen zhruba jedno dítě z jedenácti do jídelny nechodí.

InsightLab provedl online průzkum na reprezentativním vzorku 533 rodičů, kteří se účastní rozhodování o stravování svých dětí ve školních jídelnách. Rodiče, jejichž děti školní jídelny nenavštěvují, se průzkumu neúčastnili.

Celá zpráva ke stažení: Pestré jídelny – Výsledky průzkumu veřejného mínění

Related Articles