Diskuse pod články na zpravodajských serverech

Čas od času se v prostředí českého internetu objeví komentáře, které se zabývají tématem diskusí pod články na zpravodajských serverech. Píše se o přínosnosti těchto diskusí pro jejich čtenáře i samotná média, o kvalitě diskusí, o často nevhodném obsahu. Co by ale znamenalo pro internetová média, kdyby došlo k rušení nebo omezování těchto diskusí? Zeptali jsme se na názor samotných uživatelů internetu.

Zrušení internetových diskusí pod články by znamenalo pro zpravodajské servery odchod části jejich čtenářů. Současně s tím ale čtenáři neodmítají určité formy regulací, především zpřísnění dohledu nad diskusemi a promazávání nevhodného obsahu.

Jsme pro zachování diskusí

45 % lidí si přeje ponechat diskuse pod články na zpravodajských serverech ve stávající podobě. Dalších 32 % se kloní také k ponechání diskusí, ale připouští zpřísnění dohledu a promazávání nevhodného obsahu. Pouze 3 % čtenářů uvádí jako nejvhodnější variantu zrušení diskusí bez náhrady.
K ponechání diskusí v současné podobě se kloní více muži (49 %), lidé s vysokoškolským vzděláním (48 %) a čtenáři zpravodajského serveru iDnes.cz (51 %). Ženy pak ve větší míře než je tomu u mužů zmiňují zpřísnění dohledu a promazávání obsahu v diskusích (37 %).

 

V případě zrušení diskusí pod články návštěvnost zpravodajských serverů klesne

Pouze 8 % lidí uvádí, že by svůj oblíbený zpravodajský portál navštěvovalo častěji, kdyby byly zrušeny diskuse pod články. Jedná se přitom především o lidi starší 55 let. Celkově by ale došlo ke snížení návštěvnosti serverů, protože by 22 % lidí naopak přestalo svůj oblíbený server navštěvovat. Zde se jedná o mladší a střední generaci s věkovým omezením do 44 let. 66 % by v případě zrušení diskusí navštěvovalo svůj zpravodajský server i nadále. Jedná se přitom častěji o muže než o ženy a dále o lidi s vyšším vzděláním.
Výsledky výzkumu předložila společnost InsightLab, specialista na zákaznické komunity a inovativní výzkum, která metodou internetového výzkumu CAWI zjišťovala názory na diskuse pod články na zpravodajských serverech. Výzkum probíhal na reprezentativním výběrovém souboru internetové populace starší 15 let. Do výzkumu bylo kvótním výběrem zahrnuto 500 respondentů.

 

Společnost InsightLab je výzkumná agentura přinášející v oblasti výzkumu trhu inovativní řešení a nejmodernější výzkumné nástroje. Na český trh etablovala celosvětově se rozvíjející výzkumné komunity – nákladově efektivní výzkumnou metodu s velkým potenciálem, která poskytuje potřebnou vazbu značkám a marketérům v online i offline světě. Pro realizaci výzkumných záměrů vyvinula společnost InsightLab vlastní aplikaci pro správu a vedení výzkumných komunit a rozvíjí další osvědčené nástroje pro online kvantitativní a kvalitativní sběr dat. Vedle výzkumných komunit realizuje také internetové, mobilní, SMS, QR výzkumy trhu a další.

Datový soubor:

Přidáváme i datový soubor pro případné další použití. Data jsou zájemcům k dispozici k dalšímu použití pod licenci CC-BY-ND.

Ke stažení: soubor ve formátu .xlsx Diskuse_Open_data (.xlsx).

Licence Creative Commons
Toto dílo dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika License.