Pravidelných dárců je málo. Pokud je ale situace vážná, lidé přispět umějí.

Pouze 9 % obyvatel České republiky ze svého příjmu pravidelně podporuje nějakou veřejně prospěšnou aktivitu. Pro občasný nebo výjimečný příspěvek se jednou za čas rozhodne každý druhý. Zajímavým zjištěním je počet přispěvatelů mezi lidmi vyššího věku, pravidelných a příležitostných dárců je ve věkové skupině 65 let a více silné zastoupení.

Pro organizace, které rozvíjejí veřejně prospěšné aktivity, jsou velmi důležití pravidelní sponzoři. Právě s jejich finančními dary lze počítat v dlouhodobém výhledu. S pravidelným příspěvkem ze svého příjmu ale počítá pouze každý desátý člověk. Pro tyto lidi to znamená především osobní morální rozhodnutí, že chtějí pomáhat. Asi 13 % lidí je naopak rozhodnuto zásadně na podobnou činnosti nepřispívat. Zbytek populace se pro příspěvek rozhoduje nepravidelně.

Kdo a jak přispíváme

Podíl pravidelných a příležitostných dárců je silný především u lidí starších 65 let. Takových je dokonce 50 %. Jejich hlavní motivací je solidarita s potřebnými. Ochota přispívat příležitostně a pravidelně také roste se zvyšujícím se vzděláním. Rozhodnutí nikdy nepřispět je silnější u lidí bez maturity a častěji jde o muže (18 %, nepřispívajících žen je jen 8 %). Asi třetina lidí přispívá proto, že je nutné pomoci potřebným. Téměř 23 % uvádí jako hlavní důvod, že pomáhat je správné. Každý desátý pak přispívá pro svůj dobrý pocit nebo splnění dobrého skutku. Tuto trochu sobeckou potřebu si plní především mladší lidé, s rostoucím věkem podobná motivace úplně mizí. U lidí, kteří nechtějí přispívat, je hlavním důvodem jejich vlastní špatná finanční situace (44 %) a nedůvěra k neziskovým organizacím (36 %). Asi desetina mužů je přesvědčená, že situaci by měl systematicky řešit stát.

Šance pro získání příspěvku na dobročinnost roste s transparentností a zárukami, které dárcům organizace nabízejí.

Co nás přiměje k daru

Důležitým momentem pro rozhodnutí přispět je především mimořádně nešťastná událost. To rozhoduje u více než 55 % lidí. Tento postoj je vidět na sbírkových kontech charitativních organizací při tragických událostech u nás, ale i v zahraničí. Necelá třetina přispěvatelů se rozhoduje podle určité záruky, ať již v médiích nebo přes osobní vztahy známých a přátel. Mají tak důvěru k tomu, že je příspěvek využitý na plánovaný účel.

Infografika

 

 

Výsledky výzkumu předložila společnost InsightLab, specialista na zákaznické komunity a inovativní výzkum, která metodou internetového výzkumu CAWI monitorovala ochotu a motivaci přispět na veřejně prospěšné aktivity. Výzkum probíhal na jaře 2014 na reprezentativním výběrovém souboru internetové populace starší 15 let. Do výzkumu bylo kvótním výběrem zahrnuto 500 respondentů.

Infografika ke stažení (.png)

Aktualizace:

Přidáváme i datový soubor pro případné další použití. Data jsou zájemcům k dispozici k dalšímu použití pod licenci CC-BY-ND.

Ke stažení: soubor ve formátu .xlsx Dobročinnost_Open_data (.xlsx).

Licence Creative Commons
Toto dílo dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika License.

 

Podporujeme otevřená data: