Verejno prospešné aktivity 2015

Verejnoprospešné spoločnosti majú pri hľadaní podporovateľov neľahkú cestu. Pravidelný príspevok posiela iba 7 % Slovákov. Ďalší potom prispievajú iba raz za čas. Hlavnou príčinou na prispievanie je nešťastná udalosť alebo sa rozhodnú neplánovane a impulzívne. Osloví ich ponuka konkrétnej organizácie alebo prezentácia projektu v médiách.

Pravidelných prispievateľov je málo, ľudia potrebujú určitý impulz.

Ako prispievame

Podľa výsledkov prieskumu patrí medzi pravidelných prispievateľov iba 7 % ľudí. Pre ostatných je finančná podpora všeobecne prospešných projektov iba príležitostnou či výnimočnou udalosťou. A od 12 % ľudí sa charitatívne projekty nedočkajú podpory nikdy. Viac prispievajú ženy a ochota prispievať často rastie aj s vekom.

Ľudia prispievajú lebo pomáhať je podľa nich správne. Myslí si to štvrtina opýtaných. Skoro rovnaká skupina sa domnieva, že pomáhať slabším a tým, čo sú v núdzi, je nevyhnutné a potrebné. Necelých 7 % prispievateľov si príspevkom kupuje svoj vlastný dobrý pocit a pre 6 % ľudí je hlavným dôvodom súcit s tými, ktorí to najviac potrebujú.

Naopak tí, ktorí zásadne na charitatívne projekty neprispievajú, odôvodňujú svoje konanie nedôverou, že sa ich finančná pomoc skutočne dostane k svojmu cieľu. Necelých 30 % majú iný dôvod na neprispenie – nedávajú, pretože sami bojujú s nedostatkom financií.

Impulzom pre ”vytiahnutie peňaženky” je pre 39 % ľudí mimoriadna nešťastná udalosť. Takmer 28 % sa k príspevku rozhodne náhodne a impulzívne bez zjavného dôvodu. A 23 % osloví verejnoprospešný projekt prezentovaný v médiách.

Forma príspevkov je dôležitá

Najobľúbenejšou formou platby sú jednorazové DMS, ktoré preferujú dve tretiny respondentov. Necelých 59 % privíta možnosť prispieť cez nákup drobných výrobkov. Všeobecne sa ľudia zdráhajú prispievať hotovosťou (asi 70 % neprispeje hotovosťou ani na ulici či v kancelárii organizácie). Dosť nepopulárna je aj platba cez rôzne internetové platobné systémy.

Každý tretí opýtaný považuje čiastku €5 za malý príspevok. Necelých 40 % opýtaných si pod pojmom malý príspevok predstaví ešte menšiu čiastku (€1-2). Pre vyše 40 % opýtaných je vysokým príspevkom považovaná čiastka €10-20. A ďalších 40 % ľudí vníma sumu €50 a viac ako vysoký príspevok.

Darom to nekončí

Pokiaľ sa ľudia rozhodnú prispieť do neziskového sektoru, tiež ich potom zaujíma ako je s financiami naložené. Uviedlo to 76 % prispievateľov.

Verejnoprospešné projekty je potrebné často podporiť nie len finančne, ale veľa organizácií víta aj dobrovoľníkov. Aká je ochota venovať takto podobným aktivitám svoj čas? Pre 46 % je dobrovoľníctvo možnou cestou, časová predstava sa pohybuje maximálne do 5 hodín mesačne. Predovšetkým medzi mladými ľuďmi je dobrovoľníctvo populárne. Vo vekovej skupine 18-29 rokov je ochotných venovať svoje schopnosti až 60 % ľudí. Viac ako polovica celej populácie však chuť zapojiť sa vlastnou aktivitou odmieta.

Infografika

 

Výskum realizovala spoločnosť InsightLab, špecialista na zákaznícke komunity a inovatívny výskum, ktorá metódou internetového výskumu CAWI monitorovala ochotu a motiváciu prispieť na verejnoprospešné aktivity. Výskum prebiehal v období od 26.5. do 31.5.2015 na reprezentatívnej vzorke 500 respondentov vo veku 15+ rokov kvótnym výberom.

Infografika na stiahnutie (.png)

Open data: soubor ve formátu .xlsx Dobročinnost_Open_data_2015_SK (.xlsx).

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika License.

Related Articles