Se zákazníky pro zákazníky

Existuje záruka, že se v hlavě kreativce z reklamní agentury zrodí lepší nápad než v jakékoli jiné hlavě? Odpověď je jasná a každý zástupce firmy, která do své komunikace zapojila formát spolutvorby, vám může odpověď podpořit i řadou zajímavých příkladů.

Nejde tedy už „jen“ o komunikaci se zákazníky nebo o získávání informací o zkušenostech uživatelů. Při spolutvorbě se zákazníci dostávají ještě blíž firmě. Stávají se rovnocennými partnery a mají přímo možnost ovlivnit podobu služeb a produktů. Proces spolutvorby je založen na myšlence, že přítomnost zákazníka je důležitá přímo v momentu přípravy a plánování. Nečeká se tedy na jeho testování nebo komentáře, ale přizve se už do první fáze příprav. Zákazníci se tak mohou octnout po boku designérů, copywriterů a dalších odborníků. Jejich hlavní kompetencí je zákaznická zkušenost.Spolutvorba je nový model, který získává důležitou roli u více a více mezinárodních firem. Díky ní firmy začínají spolupracovat se svými zákazníky na jiné úrovni. Využívají jejich zkušenosti, nápady a komentáře, aby spolu s výrobci vytvořili nové koncepty a nové strategie.

Geniální nápad může přijít z jakékoli hlavy

Ač si to někteří lidé myslí, neexistuje žádný patent na kreativní mozek, který by chrlil nejlepší možné nápady. Zástupci reklamních agentur, ideamakeři, „kreativci“, copywriteři… ti všichni jsou čas od času schopní dodat zajímavý nápad. Neznamená to, ale že mají na při vymýšlení a plánování monopol na kreativitu. Firmy využívající metody spolutvorby mohou potvrdit, že zajímavá inspirace nebo inovace může přijít od kohokoli. Může to být náhodný kolemjdoucí nebo věrný zákazník, který zná výborně produkt a ač má jakékoli nesouvisející, může hrát při spolutvorbě zásadní roli.

Nejde ale jen o to, předat aktivitu do rukou zákazníka. Při spolutvorbě je důležité zapojení všech článků řetězu. To, co je na spolutvorbě nejcennější, vzniká právě díky komunikaci mezi firmou, jejími zákazníky, případně dalšími externisty zodpovědnými za marketing. Někteří odborníci označují spolutvorbu jako kontinuální brainstorming.

Zcela klíčovým při spolutvorbě je potom dobře zvolený formát pro komunikaci. Musí jít o prostor, kde živé, interaktivní a moderované diskuze dokáže podnítit kreativitu a invenci. Výborným místem, takovou kreativní laboratoří, jsou zákaznické komunity. O tom, co konkrétně zákaznické komunity nabízejí a jaké jsou jejich hlavní přednost, se můžete dočíst našem webu zde.

Ideálním online prostředím pro spolutvorbu je naše aplikace „Řekni nám to“, kterou jsme vyvinuli s ohledem na kreativní zapojení zákazníků.

Foto: 2nix / FreeDigitalPhotos.net

Related Articles