Co prozradili páníčkové

Než výrobce nové značky psího krmiva zadal reklamní agentuře, aby přišla s návrhem, jak nový produkt uvést na trh, rozhodl se vyzkoušet výzkumnou online komunitu.

Mezi účastníky výzkumné online komunity byli lidé ze čtyř států USA, pro které byl jejich pes nedílnou součástí života a věnovali mu velkou pozornost a péči. Během krátkého trvání komunity se zapojili do dvou online diskuzí s prvky focus group a podíleli se na testování různých reklamních sdělení. K tomu je čekali další úkoly jako například nahrát fotku nebo video a zúčastnili se výzkumného dotazníku.Nového producenta zajímal nejen rozpočet launche a originální nápad kreativního ředitele reklamní agentury, chtěl mít jasnější představu o tom, jak vypadá trh se psím krmivem, podle čeho vybírají majitelé zvířecích miláčků oblíbenou značku, jak páníčkové komunikují se svými psi a jaký tedy zvolit jazyk reklamního sdělení, aby rezonoval. Protože šlo navíc o trh ve Spojených státech, cílem bylo zmapovat situaci hned v několika státech.

Kdyby zadavatel využil klasických metod výzkumu trhu, musel by investovat podstatně víc času i financí. Po krátkém fungování komunity získal poměrně konkrétní představu o tom, na čem je založená komunikace majitelů s jejich psy, podle čeho vybírají lidé krmivo pro své čtyřnohé přátele, jak jsou vnímány existující značky a jaký jazyk komunikace zvolit.

Výzkumné online komunity se ukázaly v tomto případě jako výborný prostředek. Zahrnují prvky etnografie, mohou poskytnout kvalitativní i kvantitativní výstupy. Osvědčily se při testování nového produktu a služby a navíc nabízí prostor k rozvoji nových nápadů a inovací.

Členové dostali za účast v komunitě finanční odměnu, z průběhu výzkumu ale bylo patrné, že interaktivní zapojení do tématu, které je jim blízké, je silnější motivací ke spolupráci, než samotný honorář.

Foto: Simon Howden / FreeDigitalPhotos.net