Management komunity (5.díl)

Hlavní osobou, která tvoří a určuje charakter komunity, je manažer komunity. Nejčastěji jde o zkušeného profesionála, který dokáže online diskuzi proměnit v inspirativní a přitažlivý prostor. Někdy je sám i moderátorem, jindy může moderátory koordinovat a sám vstupovat do diskuzí jen sporadicky.

Správnému manažeru komunity nesmí chybět nejdůležitější schopnosti. Níže uvádíme ty nejpodstatnější.

Vynikající komunikace

Ústřední vlastností je nadprůměrná schopnost komunikace. Správný manažer musí citlivě z online diskuzí šifrovat kontext (náladu, tón hlasu, gesta a mimiku), která v online komunikaci chybí, ale mnoho sdělení zásadně dotváří. Nezbytná je schopnost empatie tak, aby manažer uměl členy komunity motivovat, podporovat, ale zároveň z nich dostávat to nejlepší.

Psaní

Intuice a přesný úsudekAť jde o přípravu úvodních textů k diskuzím, moderátorských reakcí nebo dalších aktualizací v komunitě, autor musí mít cit pro jazyk. Texty musí být poutavé, relevantní a bezchybné. Zvolený jazyk by měl odrážet nejen samotnou značku, které komunita slouží, ale ideálně by v ní měl zaznívat i osobitý hlas autora.

Manažer komunity musí umět najít kompromis mezi tím, aby členy komunita přitahovala a bavila a aby na druhou stranu výzkum přinášel užitek provozovateli. V pravou chvíli by měl umět diskuze brzdit nebo naopak podle vývoje jinému tématu dopřát více prostoru a času.

Analytické schopnosti

Manažer musí umět využít komunitu s co největším efektem. Úspěch výzkumných diskuzí by měl být měřitelný, je tedy nutné nastavit a měřit kvantifikovatelné metriky. Umět popsat čísla je klíčové. Stejně důležité je ale umět kvalitativně analyzovat náměty a závěry, které se v komunitě objeví.

U nás máte garanci, že o Vaši zákaznickou komunitu bude pečovat výhradně zkušený moderátor s dlouholetou praxí ve vedení komunit. Chcete vědět, jaké techniky používáme pro spolutvorbu, inovace, nebo třeba řízené konflikty? Nebojte se zeptat!