Management komunity (5.díl)

InsightLab » Novinky » Management komunity (5.díl)

Hlavní osobou, která tvoří a určuje charakter komunity, je manažer komunity. Nejčastěji jde o zkušeného profesionála, který dokáže online diskuzi proměnit v inspirativní a přitažlivý prostor. Někdy je sám i moderátorem, jindy může moderátory koordinovat a sám vstupovat do diskuzí jen sporadicky.

Správnému manažeru komunity nesmí chybět nejdůležitější schopnosti. Níže uvádíme ty nejpodstatnější.

Vynikající komunikace

Ústřední vlastností je nadprůměrná schopnost komunikace. Správný manažer musí citlivě z online diskuzí šifrovat kontext (náladu, tón hlasu, gesta a mimiku), která v online komunikaci chybí, ale mnoho sdělení zásadně dotváří. Nezbytná je schopnost empatie tak, aby manažer uměl členy komunity motivovat, podporovat, ale zároveň z nich dostávat to nejlepší.

Psaní

08_ID-100145462.jpg

Ať jde o přípravu úvodních textů k diskuzím, moderátorských reakcí nebo dalších aktualizací v komunitě, autor musí mít cit pro jazyk. Texty musí být poutavé, relevantní a bezchybné. Zvolený jazyk by měl odrážet nejen samotnou značku, které komunita slouží, ale ideálně by v ní měl zaznívat i osobitý hlas autora.

Intuice a přesný úsudek

Manažer komunity musí umět najít kompromis mezi tím, aby členy komunita přitahovala a bavila a aby na druhou stranu výzkum přinášel užitek provozovateli. V pravou chvíli by měl umět diskuze brzdit nebo naopak podle vývoje jinému tématu dopřát více prostoru a času.

Analytické schopnosti

Manažer musí umět využít komunitu s co největším efektem. Úspěch výzkumných diskuzí by měl být měřitelný, je tedy nutné nastavit a měřit kvantifikovatelné metriky. Umět popsat čísla je klíčové. Stejně důležité je ale umět kvalitativně analyzovat náměty a závěry, které se v komunitě objeví.

U nás máte garanci, že o Vaši zákaznickou komunitu bude pečovat výhradně zkušený moderátor s dlouholetou praxí ve vedení komunit. Chcete vědět, jaké techniky používáme pro spolutvorbu, inovace, nebo třeba řízené konflikty? Nebojte se zeptat!

 


Co říkají naši klienti

Jsme velice vděční, že InsightLab nám nabídla podporu při nastavení evaluačních procesů a zpracování sbíraných odpovědí naších cílových populací. Sledovat dopad naších rozvojových programů ve Středoafrické republice je klíčové, abychom poskytli správně potřebnou, užitečnou a široce přijatelnou pomoc. Navíc, můžeme vždy počítat s příjemným a vysoce profesionálním přístupem celého týmu InsightLabu k řešení naších potřeb, ať v češtině nebo ve francouzštině.

Fabrice Martin, ředitel, SIRIRI o.p.s.

Díky ohromné chuti posouvat hranice a nápadům jak se vypořádat s technologickými výzvami jsme s lidmi z InsghtLabu rozchodili unikátní projekt měření efektivity digitálních kampaní. Moc si ceníme nadšení pro věc, vůli věci rychle dotáhnout a hrozně fajn spolupráci.

Zuzana Bergrová, Chief Executive Officer, Go.Direct s.r.o.

Spolupráce s InsightLab funguje velmi dobře a bezproblémově. Doporučuji.

Jan Dýral, Project Manager, Czech News Center, a.s.

Spolupráce s InsightLab se zatím opírá o jeden projekt … Mohu konstatovat, vstřícný a otevřený postoj agentury ke spolupráci. Obtížnost výběru respondentů byla natolik vysoká, že výběrová kritéria nebyla ve všech případech dodržena. Agentura si přesto s výběrem poradila o poznání lépe než společnosti, s nimiž jsme realizovali podobné výběry v posledním období.

Václav Hradecký, vedoucí oddělení výzkumu a vzdělávání, Český rozhlas

Spolupráci s InsightLab hodnotím velmi pozitivně, po celou dobu jsem jako klient dostával vysoce profesionální přístup společně se vstřícností, a i přes nedostatek času byl dodržen potřebný harmonogram realizace a dodání kvalitně zpracovaného výstupu.

Pavel Novák, Senior Account Director, AMI Communications

S InsightLabem jsme realizovali opakovaně pretesty a posttesty reklamních kampaní a také studie sloužící jako podklady pro nabídková řízení. S přístupem InsightLabu jsme byli my i naši klienti vždy naprosto spokojeni.

Jiří Udatný, Research & Data Director CZ/SK at Mindshare

Profesionálně provedený průzkum úzce specializované části trhu nám umožnil podívat se na danou problematiku očima našich stálých i potenciálních klientů. Plánování rozvoje služeb a investic bez křišťálové koule je najednou o dost lehčí.

Zdeněk Indra, technický ředitel, Geoton Praha s.r.o.

Děkujeme společnosti InsightLab za jejich vždy 100% profesionální služby a preciznost zpracování zakázek. Byť jsou naše zadání občas zkouškou možného, vždycky jsme díky InsightLabu dosáhli perfektních výsledků.

Dita Loudilová, Czech News Center a.s.

Spolupráce s kolegy z InsightLabu si velmi vážíme. Díky ní se nám totiž spolu daří sbírat unikátní data z oblasti postojů české veřejnosti k dárcovství a souvisejícím tématům. Jedná se o údaje, které v České republice dlouhodobě chybí, a i na jejich základě můžeme dobře mapovat potřeby neziskových organizací a společně tak pracovat na rozvoji českého občanského sektoru.

Klára Šplíchalová, ředitelka, Fórum dárců

Spolupráce s InsightLab proběhla na výbornou. Těšila nás především vstřícnost, se kterou nám vyhověli i v našich nadstandardních požadavcích. Bylo vidět, že klientova spokojenost je na prvním místě.

Libor Pokorný, Senior Holding s.r.o.

Další názory

Novinky e-mailem

Buďte informováni o všech novinkách InsightLab


InsightLab © 2017 - Všechna práva vyhrazena. | Mapa stránek


CZ en