Management komunity (5.díl)

InsightLab » Novinky » Management komunity (5.díl)

Hlavní osobou, která tvoří a určuje charakter komunity, je manažer komunity. Nejčastěji jde o zkušeného profesionála, který dokáže online diskuzi proměnit v inspirativní a přitažlivý prostor. Někdy je sám i moderátorem, jindy může moderátory koordinovat a sám vstupovat do diskuzí jen sporadicky.

Správnému manažeru komunity nesmí chybět nejdůležitější schopnosti. Níže uvádíme ty nejpodstatnější.

Vynikající komunikace

Ústřední vlastností je nadprůměrná schopnost komunikace. Správný manažer musí citlivě z online diskuzí šifrovat kontext (náladu, tón hlasu, gesta a mimiku), která v online komunikaci chybí, ale mnoho sdělení zásadně dotváří. Nezbytná je schopnost empatie tak, aby manažer uměl členy komunity motivovat, podporovat, ale zároveň z nich dostávat to nejlepší.

Psaní

08_ID-100145462.jpg

Ať jde o přípravu úvodních textů k diskuzím, moderátorských reakcí nebo dalších aktualizací v komunitě, autor musí mít cit pro jazyk. Texty musí být poutavé, relevantní a bezchybné. Zvolený jazyk by měl odrážet nejen samotnou značku, které komunita slouží, ale ideálně by v ní měl zaznívat i osobitý hlas autora.

Intuice a přesný úsudek

Manažer komunity musí umět najít kompromis mezi tím, aby členy komunita přitahovala a bavila a aby na druhou stranu výzkum přinášel užitek provozovateli. V pravou chvíli by měl umět diskuze brzdit nebo naopak podle vývoje jinému tématu dopřát více prostoru a času.

Analytické schopnosti

Manažer musí umět využít komunitu s co největším efektem. Úspěch výzkumných diskuzí by měl být měřitelný, je tedy nutné nastavit a měřit kvantifikovatelné metriky. Umět popsat čísla je klíčové. Stejně důležité je ale umět kvalitativně analyzovat náměty a závěry, které se v komunitě objeví.

U nás máte garanci, že o Vaši zákaznickou komunitu bude pečovat výhradně zkušený moderátor s dlouholetou praxí ve vedení komunit. Chcete vědět, jaké techniky používáme pro spolutvorbu, inovace, nebo třeba řízené konflikty? Nebojte se zeptat!

 


Co říkají naši klienti

Spolupráce s InsightLab funguje velmi dobře a bezproblémově. Doporučuji.

Jan D., Project Manager, Czech News Center, a.s.

Spolupráce s InsightLab se zatím opírá o jeden projekt … Mohu konstatovat, vstřícný a otevřený postoj agentury ke spolupráci. Obtížnost výběru respondentů byla natolik vysoká, že výběrová kritéria nebyla ve všech případech dodržena. Agentura si přesto s výběrem poradila o poznání lépe než společnosti, s nimiž jsme realizovali podobné výběry v posledním období.

Václav H., vedoucí oddělení výzkumu a vzdělávání, Český rozhlas

Spolupráci s InsightLab hodnotím velmi pozitivně, po celou dobu jsem jako klient dostával vysoce profesionální přístup společně se vstřícností, a i přes nedostatek času byl dodržen potřebný harmonogram realizace a dodání kvalitně zpracovaného výstupu.

Pavel N., Senior Account Director, AMI Communications

S InsightLabem jsme realizovali opakovaně pretesty a posttesty reklamních kampaní a také studie sloužící jako podklady pro nabídková řízení. S přístupem InsightLabu jsme byli my i naši klienti vždy naprosto spokojeni.

Jiří U., Research & Data Director CZ/SK at Mindshare

Profesionálně provedený průzkum úzce specializované části trhu nám umožnil podívat se na danou problematiku očima našich stálých i potenciálních klientů. Plánování rozvoje služeb a investic bez křišťálové koule je najednou o dost lehčí.

Zdeněk I., Geoton Praha s.r.o.

Děkujeme společnosti InsightLab za jejich vždy 100% profesionální služby a preciznost zpracování zakázek. Byť jsou naše zadání občas zkouškou možného, vždycky jsme díky InsightLabu dosáhli perfektních výsledků.

Dita L., Czech News Center a.s.

Spolupráce s kolegy z InsightLabu si velmi vážíme. Díky ní se nám totiž spolu daří sbírat unikátní data z oblasti postojů české veřejnosti k dárcovství a souvisejícím tématům. Jedná se o údaje, které v České republice dlouhodobě chybí, a i na jejich základě můžeme dobře mapovat potřeby neziskových organizací a společně tak pracovat na rozvoji českého občanského sektoru.

Klára Š., Fórum dárců

Spolupráce s InsightLab proběhla na výbornou. Těšila nás především vstřícnost, se kterou nám vyhověli i v našich nadstandardních požadavcích. Bylo vidět, že klientova spokojenost je na prvním místě.

Libor P., Senior Holding s.r.o.

Další názory

Novinky e-mailem

Buďte informováni o všech novinkách InsightLab


InsightLab © 2017 - Všechna práva vyhrazena. | Mapa stránek


CZ en