Rekrutace do výzkumných komunit (7.díl)

InsightLab » Novinky » Rekrutace do výzkumných komunit (7.díl)

Online výzkumné komunity mají oproti jiným metodám výzkumu trhu svá specifika. Jak vypadá proces rekrutace? V čem se liší od jiných kvalitativních a kvantitativních metod a v čem je přístup stejný?

Pozvánka do komunity

Na začátku procesu rekrutace do komunity je třeba si ujasnit požadavky na členy. Stanovení rekrutačních kritérií stojí na úvod každého náboru respondentů. Ani ve výzkumné komunitě tomu není jinak. V momentě, kdy máme představu o budoucích respondentech, musíme uvažovat o databázi, ve které budeme členy komunity hledat. Mezi nejvyužívanější zdroje patří panely výzkumných agentur, databáze zákazníků zadavatele a je možné využít i telefonickou rekrutaci. V poslední době se prosazují i další otevřené zdroje, především prostřednictvím sociálních sítí. Podle otevřených profilů a aktivity je možné hledat už poměrně konkrétní profily možných respondentů.

Vytipovaní zájemci dostanou rekrutační dotazník, který ověřuje splnění stanovených kritérií pro členy komunity. Obecný dotazník je při rekrutaci do komunity dobré doplnit o dotazy, které ověřují aktivitu členů na jiných výzkumných komunitách nebo na sociálních sítích. Na závěr je přínosné připojit otázku, která umožní jednoduše otestovat kreativitu a schopnost formulovat myšlenku písemnou formou.

Rekrutace je důležitá fáze budování komunity. Na základě zkušeností ji pomůžeme nastavit tak, aby přinesla nejlepší výsledky. Navrhneme a naprogramujeme profilační dotazník. Doporučíme vhodné online, nebo offline kanály pro kampaň a změříme jejich konverzní poměr.

Respondenty, kteří úspěšně prošli rekrutačním dotazníkem, je možné obeslat pozvánkou do komunity s unikátním registračním linkem. Oslovit uchazeče s konkrétní nabídkou účasti v komunitě je dobré maximálně do 24 hodin od poslední komunikace. Lidé tak ještě mají na paměti celý proces rekrutace a pozvánka tak nezapadne mezi dalšími maily, u kterých adresátům chybí kontext. Pozvánku je dobré už graficky ladit do vizuálu komunity a v textu jasně vysvětlit, jaké jsou cíle projektu, co se respondentům nabízí a co se od nich očekává. Jasná formulace úvodního textu přispěje k lepší odezvě.

Existuje řada nástrojů, které napomohou monitorovat rozesílání pozvánek a reakci adresátů. Zjistíme tak efektivitu tohoto kroku a v příští vlně můžeme případně formát nebo text upravit.

Poslední popsané kroky procesu se opakují, dokud nejsou naplněné stanovené kvóty pro složení komunity. Rekrutace potřebuje svůj čas. Pokud je potřeba tento proces urychlit, výsledkem může být členská základna nedostatečně motivovaných členů, kteří začnou po krátké činnosti upadat do pasivity. Efektivnější je počkat si na motivované a kreativní členy, které budou pro výzkumnou komunitu dlouhodobým přínosem.

Foto> stockimages / freedigitalimages.net


Co říkají naši klienti

Spolupráce s Insightlabem je výborná, a to zejména díky vysoké flexibilitě v komunikaci, spolehlivosti a konzistenci měření. Velmi si cením také ochotu k inovativnosti a řešení na míru. Spolupráci s Insightlabem můžu jenom doporučit.

Karel Ďásek, Data Analyst, MediaBlock

S InsightLab jsme během posledního roku spolupracovali na řadě výzkumných projektů a vždy jsme byli velmi spokojeni s výsledky i přístupem. Zvláště oceňujeme ochotu a energii při nastavování nových způsobů řešení. Pro naše měření brandových dopadů kampaní jsme potřebovali custom-made řešení, které na trhu nebylo k dispozici, a s InsightLab jsme byli schopní toto řešení připravit a realizovat. Navíc je spolupráce příjemná i na lidské rovině.

Štěpán Pudlák, Senior Data Analyst, Mediablock, s. r. o.

S Michalem Ševerou jsme realizovali online výzkum na cílové skupině handicapovaných cestujících pro ČD, a.s. a statistické zpracování dat projektů ČD bike. Mohu konstatovat naprostou spokojenost a vstřícnost.

Michaela Fričová, České dráhy, a.s., oddělení marketingu – průzkum trhu

Jsme velice vděční, že InsightLab nám nabídla podporu při nastavení evaluačních procesů a zpracování sbíraných odpovědí naších cílových populací. Sledovat dopad naších rozvojových programů ve Středoafrické republice je klíčové, abychom poskytli správně potřebnou, užitečnou a široce přijatelnou pomoc. Navíc, můžeme vždy počítat s příjemným a vysoce profesionálním přístupem celého týmu InsightLabu k řešení naších potřeb, ať v češtině nebo ve francouzštině.

Fabrice Martin, ředitel, SIRIRI o.p.s.

Díky ohromné chuti posouvat hranice a nápadům jak se vypořádat s technologickými výzvami jsme s lidmi z InsghtLabu rozchodili unikátní projekt měření efektivity digitálních kampaní. Moc si ceníme nadšení pro věc, vůli věci rychle dotáhnout a hrozně fajn spolupráci.

Zuzana Bergrová, Chief Executive Officer, Go.Direct s.r.o.

Spolupráce s InsightLab funguje velmi dobře a bezproblémově. Doporučuji.

Jan Dýral, Project Manager, Czech News Center, a.s.

Spolupráce s InsightLab se zatím opírá o jeden projekt … Mohu konstatovat, vstřícný a otevřený postoj agentury ke spolupráci. Obtížnost výběru respondentů byla natolik vysoká, že výběrová kritéria nebyla ve všech případech dodržena. Agentura si přesto s výběrem poradila o poznání lépe než společnosti, s nimiž jsme realizovali podobné výběry v posledním období.

Václav Hradecký, vedoucí oddělení výzkumu a vzdělávání, Český rozhlas

Spolupráci s InsightLab hodnotím velmi pozitivně, po celou dobu jsem jako klient dostával vysoce profesionální přístup společně se vstřícností, a i přes nedostatek času byl dodržen potřebný harmonogram realizace a dodání kvalitně zpracovaného výstupu.

Pavel Novák, Senior Account Director, AMI Communications

S InsightLabem jsme realizovali opakovaně pretesty a posttesty reklamních kampaní a také studie sloužící jako podklady pro nabídková řízení. S přístupem InsightLabu jsme byli my i naši klienti vždy naprosto spokojeni.

Jiří Udatný, Research & Data Director CZ/SK at Mindshare

Profesionálně provedený průzkum úzce specializované části trhu nám umožnil podívat se na danou problematiku očima našich stálých i potenciálních klientů. Plánování rozvoje služeb a investic bez křišťálové koule je najednou o dost lehčí.

Zdeněk Indra, technický ředitel, Geoton Praha s.r.o.

Děkujeme společnosti InsightLab za jejich vždy 100% profesionální služby a preciznost zpracování zakázek. Byť jsou naše zadání občas zkouškou možného, vždycky jsme díky InsightLabu dosáhli perfektních výsledků.

Dita Loudilová, Czech News Center a.s.

Spolupráce s kolegy z InsightLabu si velmi vážíme. Díky ní se nám totiž spolu daří sbírat unikátní data z oblasti postojů české veřejnosti k dárcovství a souvisejícím tématům. Jedná se o údaje, které v České republice dlouhodobě chybí, a i na jejich základě můžeme dobře mapovat potřeby neziskových organizací a společně tak pracovat na rozvoji českého občanského sektoru.

Klára Šplíchalová, ředitelka, Fórum dárců

Spolupráce s InsightLab proběhla na výbornou. Těšila nás především vstřícnost, se kterou nám vyhověli i v našich nadstandardních požadavcích. Bylo vidět, že klientova spokojenost je na prvním místě.

Libor Pokorný, Senior Holding s.r.o.

Další názory

Novinky e-mailem

Buďte informováni o všech novinkách InsightLab


InsightLab © 2018 - Všechna práva vyhrazena. | Mapa stránek


CZ en