Rekrutace do výzkumných komunit (7.díl)

Online výzkumné komunity mají oproti jiným metodám výzkumu trhu svá specifika. Jak vypadá proces rekrutace? V čem se liší od jiných kvalitativních a kvantitativních metod a v čem je přístup stejný?

Vytipovaní zájemci dostanou rekrutační dotazník, který ověřuje splnění stanovených kritérií pro členy komunity. Obecný dotazník je při rekrutaci do komunity dobré doplnit o dotazy, které ověřují aktivitu členů na jiných výzkumných komunitách nebo na sociálních sítích. Na závěr je přínosné připojit otázku, která umožní jednoduše otestovat kreativitu a schopnost formulovat myšlenku písemnou formou.Na začátku procesu rekrutace do komunity je třeba si ujasnit požadavky na členy. Stanovení rekrutačních kritérií stojí na úvod každého náboru respondentů. Ani ve výzkumné komunitě tomu není jinak. V momentě, kdy máme představu o budoucích respondentech, musíme uvažovat o databázi, ve které budeme členy komunity hledat. Mezi nejvyužívanější zdroje patří panely výzkumných agentur, databáze zákazníků zadavatele a je možné využít i telefonickou rekrutaci. V poslední době se prosazují i další otevřené zdroje, především prostřednictvím sociálních sítí. Podle otevřených profilů a aktivity je možné hledat už poměrně konkrétní profily možných respondentů.

Rekrutace je důležitá fáze budování komunity. Na základě zkušeností ji pomůžeme nastavit tak, aby přinesla nejlepší výsledky. Navrhneme a naprogramujeme profilační dotazník. Doporučíme vhodné online, nebo offline kanály pro kampaň a změříme jejich konverzní poměr.

Respondenty, kteří úspěšně prošli rekrutačním dotazníkem, je možné obeslat pozvánkou do komunity s unikátním registračním linkem. Oslovit uchazeče s konkrétní nabídkou účasti v komunitě je dobré maximálně do 24 hodin od poslední komunikace. Lidé tak ještě mají na paměti celý proces rekrutace a pozvánka tak nezapadne mezi dalšími maily, u kterých adresátům chybí kontext. Pozvánku je dobré už graficky ladit do vizuálu komunity a v textu jasně vysvětlit, jaké jsou cíle projektu, co se respondentům nabízí a co se od nich očekává. Jasná formulace úvodního textu přispěje k lepší odezvě.

Existuje řada nástrojů, které napomohou monitorovat rozesílání pozvánek a reakci adresátů. Zjistíme tak efektivitu tohoto kroku a v příští vlně můžeme případně formát nebo text upravit.

Poslední popsané kroky procesu se opakují, dokud nejsou naplněné stanovené kvóty pro složení komunity. Rekrutace potřebuje svůj čas. Pokud je potřeba tento proces urychlit, výsledkem může být členská základna nedostatečně motivovaných členů, kteří začnou po krátké činnosti upadat do pasivity. Efektivnější je počkat si na motivované a kreativní členy, které budou pro výzkumnou komunitu dlouhodobým přínosem.

Foto> stockimages / freedigitalimages.net