Veřejně prospěšné aktivity 2017

Jak Češi podporují dobročinné projekty?

Češi umějí být solidární. Dlouhodobě podporují obecně prospěšné projekty, ať už jde o humanitární organizace, dětské domovy nebo opuštěná zvířata. Více než 90 % lidí už někdy na dobročinný projekt přispělo.

Pro Čechy není přispívání potřebným neznámé téma. 9 z 10 dotázaných už někdy na nějaký dobročinný projekt přispělo. 12 % lidí potom příspěvek posílá pravidelně. Větší ochota k podpoře je mezi ženami. Naopak věk přispěvatelů žádnou roli nehraje. Přispívají lidé v každém věku, mladí i důchodci.

Impulsy k přispění

Dvěma nejdůležitějšími impulsy pro rozhodnutí přispět jsou: mimořádná nešťastná událost a doporučení někoho známého. Mimořádné neštěstí zaktivuje přispěvatele všech věků. Osobní reference jsou důležité hlavně pro mladší přispěvatele. Záruka známého je pro ně nejdůležitější důvod k přispění.

Co je málo a co je hodně? Většina lidí se shoduje, že malý příspěvek znamená částku do 50 Kč. Jako velký příspěvek vnímá téměř polovina lidí dar 500 – 1000 Kč.

Populární formy příspěvku se v posledních letech nemění. Nejpopulárnější metodou je jednorázová DMS. Lidé také rádi podporují charitativní organizace nákupem drobných výrobků nebo využívá bezhotovostní dar (bankovní převod nebo platbou kartou). Málo oblíbená forma podpory je hotovostní dar přímo na ulici.

Ať už lidé přispějí jakkoli, zajímá je, co bude z penězi dál. Více než tři čtvrtiny lidí chce vědět jakým způsobem bude jejich peněžní dar využitý dále.

Darovat lze i čas

Pomoc ale není jen o financích. Téměř polovina lidí by byla ochotná podpořit dobročinný projekt i svou dobrovolnickou prací. V ideálním případě by jim taková pomoc zabrala maximálně 10 hodin měsíčně. Ochota je vyšší u mladších lidí. Se stoupajícím věkem chuť k dobrovolné práci klesá.

Výsledky výzkumu předložila společnost InsightLab, specialista na zákaznické komunity a inovativní výzkum, která metodou internetového výzkumu CAWI monitorovala ochotu a motivaci přispět na veřejně prospěšné aktivity.

Tyto informace o stavu dárcovství v Česku zajímavě doplňuje také podrobnější zpráva připravená pro účely konference Fóra dárců. Celé její znění najdete zde.

Infografika

Výzkum zpracovala společnost InsightLab, specialista na zákaznické komunity a inovativní výzkum, která metodou internetového výzkumu CAWI monitorovala ochotu a motivaci přispět na veřejně prospěšné aktivity. Výzkum probíhal na jaře a podzim 2017 na reprezentativním výběrovém souboru internetové populace starší 15 let. Do výzkumu bylo kvótním výběrem zahrnuto 5000 respondentů.

Infografika ke stažení (.png)

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika License.