Veřejně prospěšné aktivity 2017

InsightLab » Novinky » Veřejně prospěšné aktivity 2017

Jak Češi podporují dobročinné projekty?

Češi umějí být solidární. Dlouhodobě podporují obecně prospěšné projekty, ať už jde o humanitární organizace, dětské domovy nebo opuštěná zvířata. Více než 90 % lidí už někdy na dobročinný projekt přispělo.

Pro Čechy není přispívání potřebným neznámé téma. 9 z 10 dotázaných už někdy na nějaký dobročinný projekt přispělo. 12 % lidí potom příspěvek posílá pravidelně. Větší ochota k podpoře je mezi ženami. Naopak věk přispěvatelů žádnou roli nehraje. Přispívají lidé v každém věku, mladí i důchodci.

Impulsy k přispění

Dvěma nejdůležitějšími impulsy pro rozhodnutí přispět jsou: mimořádná nešťastná událost a doporučení někoho známého. Mimořádné neštěstí zaktivuje přispěvatele všech věků. Osobní reference jsou důležité hlavně pro mladší přispěvatele. Záruka známého je pro ně nejdůležitější důvod k přispění.

Co je málo a co je hodně? Většina lidí se shoduje, že malý příspěvek znamená částku do 50 Kč. Jako velký příspěvek vnímá téměř polovina lidí dar 500 – 1000 Kč.

Populární formy příspěvku se v posledních letech nemění. Nejpopulárnější metodou je jednorázová DMS. Lidé také rádi podporují charitativní organizace nákupem drobných výrobků nebo využívá bezhotovostní dar (bankovní převod nebo platbou kartou). Málo oblíbená forma podpory je hotovostní dar přímo na ulici.

Ať už lidé přispějí jakkoli, zajímá je, co bude z penězi dál. Více než tři čtvrtiny lidí chce vědět jakým způsobem bude jejich peněžní dar využitý dále.

Darovat lze i čas

Pomoc ale není jen o financích. Téměř polovina lidí by byla ochotná podpořit dobročinný projekt i svou dobrovolnickou prací. V ideálním případě by jim taková pomoc zabrala maximálně 10 hodin měsíčně. Ochota je vyšší u mladších lidí. Se stoupajícím věkem chuť k dobrovolné práci klesá.

Výsledky výzkumu předložila společnost InsightLab, specialista na zákaznické komunity a inovativní výzkum, která metodou internetového výzkumu CAWI monitorovala ochotu a motivaci přispět na veřejně prospěšné aktivity.

Tyto informace o stavu dárcovství v Česku zajímavě doplňuje také podrobnější zpráva připravená pro účely konference Fóra dárců. Celé její znění najdete zde.

Infografika


Výzkum zpracovala společnost InsightLab, specialista na zákaznické komunity a inovativní výzkum, která metodou internetového výzkumu CAWI monitorovala ochotu a motivaci přispět na veřejně prospěšné aktivity. Výzkum probíhal na jaře a podzim 2017 na reprezentativním výběrovém souboru internetové populace starší 15 let. Do výzkumu bylo kvótním výběrem zahrnuto 5000 respondentů.

Infografika ke stažení (.png)

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika License.


Co říkají naši klienti

Spolupráce s Insightlabem je výborná, a to zejména díky vysoké flexibilitě v komunikaci, spolehlivosti a konzistenci měření. Velmi si cením také ochotu k inovativnosti a řešení na míru. Spolupráci s Insightlabem můžu jenom doporučit.

Karel Ďásek, Data Analyst, MediaBlock

S InsightLab jsme během posledního roku spolupracovali na řadě výzkumných projektů a vždy jsme byli velmi spokojeni s výsledky i přístupem. Zvláště oceňujeme ochotu a energii při nastavování nových způsobů řešení. Pro naše měření brandových dopadů kampaní jsme potřebovali custom-made řešení, které na trhu nebylo k dispozici, a s InsightLab jsme byli schopní toto řešení připravit a realizovat. Navíc je spolupráce příjemná i na lidské rovině.

Štěpán Pudlák, Senior Data Analyst, Mediablock, s. r. o.

S Michalem Ševerou jsme realizovali online výzkum na cílové skupině handicapovaných cestujících pro ČD, a.s. a statistické zpracování dat projektů ČD bike. Mohu konstatovat naprostou spokojenost a vstřícnost.

Michaela Fričová, České dráhy, a.s., oddělení marketingu – průzkum trhu

Jsme velice vděční, že InsightLab nám nabídla podporu při nastavení evaluačních procesů a zpracování sbíraných odpovědí naších cílových populací. Sledovat dopad naších rozvojových programů ve Středoafrické republice je klíčové, abychom poskytli správně potřebnou, užitečnou a široce přijatelnou pomoc. Navíc, můžeme vždy počítat s příjemným a vysoce profesionálním přístupem celého týmu InsightLabu k řešení naších potřeb, ať v češtině nebo ve francouzštině.

Fabrice Martin, ředitel, SIRIRI o.p.s.

Díky ohromné chuti posouvat hranice a nápadům jak se vypořádat s technologickými výzvami jsme s lidmi z InsghtLabu rozchodili unikátní projekt měření efektivity digitálních kampaní. Moc si ceníme nadšení pro věc, vůli věci rychle dotáhnout a hrozně fajn spolupráci.

Zuzana Bergrová, Chief Executive Officer, Go.Direct s.r.o.

Spolupráce s InsightLab funguje velmi dobře a bezproblémově. Doporučuji.

Jan Dýral, Project Manager, Czech News Center, a.s.

Spolupráce s InsightLab se zatím opírá o jeden projekt … Mohu konstatovat, vstřícný a otevřený postoj agentury ke spolupráci. Obtížnost výběru respondentů byla natolik vysoká, že výběrová kritéria nebyla ve všech případech dodržena. Agentura si přesto s výběrem poradila o poznání lépe než společnosti, s nimiž jsme realizovali podobné výběry v posledním období.

Václav Hradecký, vedoucí oddělení výzkumu a vzdělávání, Český rozhlas

Spolupráci s InsightLab hodnotím velmi pozitivně, po celou dobu jsem jako klient dostával vysoce profesionální přístup společně se vstřícností, a i přes nedostatek času byl dodržen potřebný harmonogram realizace a dodání kvalitně zpracovaného výstupu.

Pavel Novák, Senior Account Director, AMI Communications

S InsightLabem jsme realizovali opakovaně pretesty a posttesty reklamních kampaní a také studie sloužící jako podklady pro nabídková řízení. S přístupem InsightLabu jsme byli my i naši klienti vždy naprosto spokojeni.

Jiří Udatný, Research & Data Director CZ/SK at Mindshare

Profesionálně provedený průzkum úzce specializované části trhu nám umožnil podívat se na danou problematiku očima našich stálých i potenciálních klientů. Plánování rozvoje služeb a investic bez křišťálové koule je najednou o dost lehčí.

Zdeněk Indra, technický ředitel, Geoton Praha s.r.o.

Děkujeme společnosti InsightLab za jejich vždy 100% profesionální služby a preciznost zpracování zakázek. Byť jsou naše zadání občas zkouškou možného, vždycky jsme díky InsightLabu dosáhli perfektních výsledků.

Dita Loudilová, Czech News Center a.s.

Spolupráce s kolegy z InsightLabu si velmi vážíme. Díky ní se nám totiž spolu daří sbírat unikátní data z oblasti postojů české veřejnosti k dárcovství a souvisejícím tématům. Jedná se o údaje, které v České republice dlouhodobě chybí, a i na jejich základě můžeme dobře mapovat potřeby neziskových organizací a společně tak pracovat na rozvoji českého občanského sektoru.

Klára Šplíchalová, ředitelka, Fórum dárců

Spolupráce s InsightLab proběhla na výbornou. Těšila nás především vstřícnost, se kterou nám vyhověli i v našich nadstandardních požadavcích. Bylo vidět, že klientova spokojenost je na prvním místě.

Libor Pokorný, Senior Holding s.r.o.

Další názory

Novinky e-mailem

Buďte informováni o všech novinkách InsightLab


InsightLab © 2018 - Všechna práva vyhrazena. | Mapa stránek


CZ en