Dárcovství v ČR v roce 2018

Zpráva z výzkumu na téma dárcovství vznikla již počtvrté díky dlouhodobému partnerství s Fórem dárců. Níže publikujeme veřejnou část výzkumné zprávy a tiskovou zprávu ke dni publikace.

Z našeho průzkumu z června 2018 vyplynulo, že pravidelně nebo příležitostně přispívá na prospěšné projekty v Česku 40 % lidí. Aktivnější v přispívání jsou ženy (43 %) než muži (37 %). Oproti zjištěním z minulého roku došlo k mírnému nárůstu podpory veřejně prospěšných aktivit.

 

 

Ke stažení

Závěrečná zpráva z výzkumu: FD – cerven 2018 – prezentace