Existují hranice svobody projevu?

Během listopadu 2016 realizovala společnost InsightLab studii mezi osmdesáti odborníky z oboru sociologie, psychologie, psychiatrie, etiky a filosofie. Hlavní otázkou bylo, jak se má ve veřejné diskuzi zacházet s názory, které se podle názoru části společnosti pohybuji na hraně extremismu. Tedy o veřejné projevy, které se vymezují vůči určitým národnostem, rasám nebo náboženstvím, ale neporušují platné zákony.

Stanovit hranice není snadné

Má se omezovat prostor pro prezentaci extremistických a xenofobních názorů? Nebo je důležitější ctít svobodu projevu? Oslovení odborníci se rozdělují do dvou podobně velkých názorových táborů, které situaci i postup hodnotí odlišně. Oba názorové proudy užívají silné a logické argumenty. Jisté je pouze to, že podle výsledků studie je třeba o tématu ve společnosti diskutovat.

Umělecký projev a extremismus

Konkrétním příkladem byla ve studii otázka účasti umělce či umělecké skupiny známé kvůli svým extremistickým názorům ve veřejné soutěži založené na hlasech veřejnosti. Ani v tomto případě otázka ohledně vyloučení či ponechání problematického interpreta nepřinesla jasný výsledek.

„Extrémní názor není možno potlačit nebo vymýtit, je potřeba na něj reagovat, což jde snadněji, když je vyjádřen,“ argumentuje jeden z účastníků ankety, který se přiklání k tomu, aby interpret z veřejné soutěže vylučován nebyl.

Odborníci, kteří by takovým umělcům prostor ve veřejné soutěži nedávali, mají argumentují často sílou vzoru. „Ovlivňuje spoustu lidí, kteří nemají svůj názor a přebírají jeho jen proto, že je to nějaká celebrita či známá osobnost.“

Kompletní zpráva s výsledky studie je ke stažení zde .

Zpráva