InsightLab na výročním summitu Fóra dárců

Na výročním summitu 2015 spojeném s vyhlášením Cen Fóra dárců jsme prezentovali náš aktuální výzkum veřejného mínění, který se věnoval postojům české veřejnosti k dárcovství. Níže přinášíme prezentaci, kterou provázel Radek Jiřičný.

Dále byla představena nová data a čísla z oblasti dárcovství – především aktuální přehled TOP českých nadací a fondů 2015 (nefiremních i firemních), informace o tom, kolik ročně investovaly do veřejně prospěšných aktivit. Také čerstvé výsledky analýzy českých firemních nadací a fondů včetně zahraničního kontextu. Program pokračoval panelovou diskusí na téma Strategické firemní dárcovství v ČR. Diskuse se zaměřila zejména na to, jak firmy darují prostřednictvím svých firemních nadací nebo fondů. Řešilo se co a jak mohou instituce udělat na podporu individuálního dárcovství u nás například podporou dobročinných aktivit svých zaměstnanců apod., ale i jaká jsou očekávání českého nadačního sektoru od firem, jakožto dárců.

Prezentace výsledků výzkumu

Záznam udílení cen

Více informací naleznete na webových stránkách Fóra dárců.