Začínáme s komunitou (1.díl)

Začínáme s komunitou: Jak tipovat členy?

Pokud se Vaše firma, nebo instituce rozhoduje, zda začít pracovat s výzkumnou zákaznickou komunitou, musí si před spuštěním projektu ujasnit první důležité kroky.

Od začátku je nutné si připomínat, že komunita není jednosměrný marketingový nástroj. Je to spíše motor, který můžeme rozpohybovat a s mírnými zásahy zvenčí potom sledovat, co vše nám může přinést. Je to ideální prostředek pro vytváření nového produktu, získávání nových nápadů k produktu hotovému a k vytváření dalších návrhů ohledně zlepšení služeb.

V první fázi je třeba definovat si cíle komunity, zajistit nutné prostředky, nastavit platformu pro komunitu, rekrutovat členy a ujasnit si, jakou formou budu zkušenosti a poznatky z komunity propojovat s firmou a dalším plánovaným vývojem.


Náš hledáček teď zaměříme na proces rekrutace do komunity. Nejde jen o jednorázový proces. Komunitě je nutné v průběhu jejího fungování pravidelně dodávat nové impulsy průběžnou obměnou členské základny.
Možnosti rekrutace

Pro komunitu s menším počtem členů je možné využít klasické kvalitativní rekrutace. Ale u komunit, kde jsou členové ve stovkách až tisících, přestává být tento způsob finančně efektivní. Je tedy nutné hledat jinou cestu, jak získat do projektu ty správné účastníky. Někdy má provozovatel komunity vlastní databázi zákazníků, kterou je možné využít. Pokud taková možnost není, doporučujeme po úvodním screeningu otestovat požadavky na kreativního člena komunity například pomocí těchto čtyř jednoduchých bodů.

Filtrování vhodných členů

  • Jak se to používá? – je nutné zjistit, jestli má účastník znalosti a zkušenosti ohledně užívání technologií, na kterých je komunita vytvořena. To znamená mít základní počítačovou gramotnost, případně používat tablety a chytré telefony.
  • To jsem nečekal – zásadní je ochota člena sdílet své poznatky a informace. Pokud budou v průběhu projektu požadovány nějaké osobní informace, je dobré o tom informovat účastníky hned v úvodu a nepřipravit jim tak nepříjemné překvapení, které je od účasti odradí.
  • Jak to říct? – pro samotnou diskuzi je nutné, aby členové uměli své představy a nápady uvést do psaného slova. K otestování této schopnosti může pomoci jednoduchá otázka, která může vybízet ke kreativitě, například „Kdybyste mohl/a pozvat na večeři nějakou historickou postavu, která by to byla?“. Podle odpovědí je možné usoudit, jak výřečný a nápaditý autor je.
  • Prosím odpovězte – Na závěr je dobré vybídnout k první reakci. Pokud je člen pasivní a nemá zájem, je lepší zjistit to co nejdříve a jeho místo nahradit někým jiným. Je tedy dobré nechat v posledním kroku rekrutace míč na straně zájemce. K tomu slouží například první přihlášení do komunity v určité časové lhůtě nebo nutnost doplnění profilu. Pokud účastník zůstane pasivní, je možné jej vyřadit.

Rekrutace členů do komunity je důležitá fáze, která zásadním způsobem předurčí její fungování a přínosy. Dalším krokem je pak pečlivá správa a moderace. S nadsázkou můžeme budování fungující komunity přirovnat k trpělivé práci na zahrádce.

Foto: Simon Howden / FreeDigitalPhotos.net