Aby zájem o zákazníka nebyl jen prázdnou frází

Pokud mluvíme o prozákaznickém přístupu, co to vlastně znamená?

Chceme vytvořit dojem, že nás zákazník zajímá? Nebo pro zákaznický přístup znamená, že se rozhodujeme podle zájmu zákazníka a jdeme mu vstříc?

Je vůbec možné dostat se k svým zákazníkům tak blízko? Určitě ano.Nejlepší definicí prozákaznického přístupu je, že firma činí kroky k tomu, aby poznala své zákazníky a jejich potřeby. A co to doopravdy znamená? První klíčové slovo je „znát“. Tím není myšleno mít k dispozici základní data, například ohledně počtu zákazníků, návštěvníků obchodu, základní sociodemografické údaje apod. Tím je myšleno své zákazníky skutečně znát. Vědět, kdo jsou, jak a proč se rozhodují, jak se chovají, co jim běží hlavou, když nakupují a co ovlivňuje jejich chování.

Poznat zákazníky znamená vědět, kdo jsou, jak a proč se rozhodují, jak se chovají, co jim běží hlavou, když nakupují a co ovlivňuje jejich chování.

Využijte efektivní a operativní komunikační prostředky – nejlépe online zákaznickou komunitu. S velkou finanční i časovou efektivitou se snadno dozvíte o svých zákaznících vše potřebné. Vy budete mít zajímavé informace a zákazníci oprávněný pocit, že se o ně Vaše firma zajímá a nejsou Vám lhostejní.

Fungující komunikaci se zákazníky můžete pak snadno využívat v dalším plánování rozvoje firmy. Jedna informace od zákazníků pak může přinést zajímavý směr vývoje. Třeba jako u společnosti Ryannair. Ten zjistil, že zákazníci si rádi připlatí, aby se mohli spolehnout na jistý servis. Není pro ně tedy primární nejnižší cena, ale určitý standard komfortu a služeb. To je příklad fungující komunikace, která nakonec firmě přinese obrovský zisk.

Foto: Stuart Miles / FreeDigitalPhotos.net