Podpora dobročinných aktivit v ČR a SR

V Česku mají obecně prospěšné společnosti hledání podporovatelů snazší než na Slovensku. Češi jsou v porovnání se Slováky připravenější podpořit dobročinné aktivity finančně nebo vlastní dobrovolnickou činností.

Pravidelný příspěvek nějaké veřejné prospěšné aktivitě posílá 10 % Čechů a 7 % Slováků. Jako příležitostný přispěvatel se označuje 26 % Čechů a 19 % Slováků. Češi jsou obecně ve finanční podpoře aktivnější.

Mezi podporovateli dobročinných projektů převažují v obou národech ženy.

Pro Čechy je hlavní motivací k přispění mimořádně nešťastná událost. Ta rozhoduje u 52 % lidí. Dalším silným impulsem k podpoře konkrétního projektu je osobní doporučení a záruka někoho blízkého (36 % lidí) a 34 % přispěvatelů sáhne do peněženky zcela impulsivně a jednorázově se rozhodne nějakou obecně prospěšnou aktivitu podpořit.
I na Slovensku k příspěvku vyburcuje nejvíce lidí mimořádně nešťastná událost (39 % lidí). 28 % přispívá impulsivně na základě okamžitého rozhodnutí. Poměrně silnou odezvu mají na Slovensku projekty podpořené v médiích. Ty podporuje 23 % přispěvatelů.

V Česku i na Slovensku je oblíbenou formou, jak finančně přispět jednorázová dárcovská DMS. V Česku ji preferuje 70 % lidí, na Slovensku 66 %. Češi rádi přispívají i prostřednictvím bankovního převodu (70 %), nákupu drobných výrobků (63 %) nebo v hotovosti přímo v kanceláři organizace (49 %). Slováci vedle DMS (66 %) preferují benefiční prodej drobných výrobků (59 %) a s jistým odstupem i bankovní převod (46 %).

Představy o velikosti finančního příspěvku jsou v obou národech podobné. Za „malý příspěvek“ se považuje částka do 100 Kč, případně do 5 €. „Velký příspěvek“ potom začíná od částky 500 Kč, případně 20 €.

Shoda vládne i v tom, že podporovatele zajímá, co se s jejich příspěvkem děje dále. 77 % Čechů a 76 % Slováků se zajímá o informace, jakým způsobem byl využit jejich dar.

V ochotě darovat peníze i vlastní čas vedou Češi

Finance nejsou vše. Mnohé veřejně prospěšné projekty je možné podpořit i vlastní aktivitou a věnovat jim svůj volný čas. Takovou podporu formou dobrovolnické činnosti si dovede představit 59 % Čechů, ale jen 45 % Slováků. Téměř 75 % ochotných českých dobrovolníků by věnovalo 3 – 10 hodin měsíčně. 17 % si dovede představit ještě více času. Na Slovensku jsou dobrovolníci zdrženlivější. Pro 69 % je představitelné strávit jako dobrovolník měsíčně 3 -10 hodin. Více času by obětovalo 11 % lidí.

Srovnání podpory dobročinných aktivit v ČR a SR

 

Zdroje

Výzkum – veřejně prospěšné aktivity v ČR
Výskum – verejno prospešné aktivity v SR