V čem nemají výzkumné komunity konkurenci (3.díl)

Začít setkání stiskem ruky je v mezilidské komunikaci těžko nahraditelné gesto. Podtrhuje osobní přístup, pozornost a individualitu. Jak ale podobný prvek přenést i do komunikace se zákazníkem?

Ideálním modelem pro komunikaci se zákazníky, který reflektuje vlastní prostor pro jednotlivce a nabízí možnost vést dialog, se staly výzkumné zákaznické komunity. Je to příležitost, jak pro společnosti, tak i pro zákazníky. Zákaznické programy nejsou žádnou novinkou, ale online formát a prvky interaktivity dodávají komunikaci úplně jiné rozměry.Komunikace se stala mnohem interaktivnější a lidé už nechtějí být součástí davu bez tváře. Chtějí mít možnost diskutovat v soukromém uzavřeném prostředí s někým, kdo je poslouchá a kdo reaguje. Pokud jsou zákazníci navíc v prostředí důvěry a otevřenosti, může to povzbudit jejich kreativitu a upřímnost.

Výzkumná komunita je prostředí, kde členové vytvářejí společné výstupy, řízené společnou vizí.

V praxi jsou pro členy v komunitě otvíraná témata k diskuzi, která jsou provázená moderátorem. Scénář a řazení témat je plánováno ve spolupráci se zadavatelem. Diskuze jsou doplněné také o ankety nebo dotazníky. Vedle kvalitativních a kvantitativních výstupů, které je možné z komunity kontinuálně získávat, je možné prostor využít i jako líheň nových nápadů.

Zajímavý námět může přinést kdokoli, jen je potřeba, nabídnout mu prostor.

Ohledně inspirace už tedy není nutné spoléhat se jen na profesionály v agenturách. Dlouhodobá činnost komunity k tomu všemu navíc zákazníkovi vytváří pevnou základnu zákazníků, kteří svým podílem na spoluvytváření značky posilují svou loajalitu. Členové přestávají komunitu vnímat jako výzkumný projekt, ale spíše jako šanci na propojení.

Foto: David Castillo Dominici / FreeDigitalPhotos.net