Co nezaznělo na semináři Kvalitativní výzkum online?

InsightLab » Novinky » Co nezaznělo na semináři Kvalitativní výzkum online?

Nedávno jsem navštívil seminář Kvalitativní výzkum online, který pořádali kolegové z oborového sdružení SIMAR. K prezentovaným myšlenkám bychom rádi doplnili některé podle nás důležité body, které na semináři nezazněly. Co bychom tedy dodali my?

Výběr účastníků

Na semináři zazněl z auditoria dotaz, jakým způsobem agentury řeší nežádoucí motivaci respondentů v případě, kdy respondenti znají cíle výzkumu a tudíž sami aktivně vycházejí výzkumníkům vstříc? Tedy konkrétně situaci, kdy respondent ví, že půjde například o výzkum konzumace jogurtů a proto si jogurty nakoupí ve větším než obvyklém množství a tím (v dobré víře) ovlivní reliabilitu získaných insightů …. (aby měl výzkumník radost a aby respondent získal odměnu). My zastáváme názor, že s tímto chováním je třeba již dopředu počítat a přizpůsobit tomu výzkumný projekt (značková, nebo slepá komunita), výběr respondentů („profesionální“ respondent vs. „běžný“ zákazník) a také aktivní a zkušenou moderaci projektu. Na základě našich zkušeností rádi navrhneme a předvedeme nejvhodnější způsob právě pro vaše potřeby.

Aktivní moderace, aktivní rekrutace

Na semináři k našemu překvapení zaznělo, že agentura s pětiletou zkušeností pouze jednou sáhla k tomu, aby vyřadila respondenta výzkumu z důvodu nevhodného chování. Tato situace však nastane pouze výjimečně zvládnutou rekrutací respondentů do komunity. Pokud stavíte zákaznickou komunitu, určitě je třeba počítat s častějším vyřazováním nevhodných respondentů. Existuje totiž značný rozdíl v chování respondentů v komunitě, která je rekrutována tradičním způsobem (rekrutátoři, tazatelé, on-line panel) a pak na druhé straně v o poznání syrovější zákaznické komunitě rekrutované přímo ze zákaznických databází. Oba způsoby mají své silné stránky, ale je vhodné pečlivě volit, nebo kombinovat metody rekrutace. Tomuto tématu se také věnoval náš článek.

Ochrana dat

V ČR jsme zatím ještě pořád “v klidu” v porovnání se západní Evropou a USA. Z našich mezinárodních projektů však jasně plyne sílící potřeba důrazné ochrany osobních dat a dokonalé informovanosti respondentů. Ptejte se agentury, zda a jak má zabezpečený veřejný web projektu (SSL, hosting, zálohy), kdo přijde do kontaktu s osobními daty účastníků, tedy vašich zákazníků (lokální server vs. cloud, externí dodavatelé IT, šifrování, atp.). A mějte jasně rozdělené role a odpovědnost při předávání osobních dat.

Platformy

S výše uvedeným bodem pak úzce souvisí výběr platformy/aplikace, na které on-line komunita, nebo on-line blog poběží. Našim klientům nabízíme jak naši vlastní platformu, kterou jsme vyvinuli s důrazem na českou lokalizaci, maximální užitek a kontrolu, tak také možnost využití externích ready-made nástrojů.

Text & foto: Michal Ševera

SIMAR Kvalitativní výzkum online

Seminář Kvalitativní výzkum online, Era svět

Online komunity baví

Kdy komunity baví, Millward Brown
 

 


Co říkají naši klienti

Spolupráce s Insightlabem je výborná, a to zejména díky vysoké flexibilitě v komunikaci, spolehlivosti a konzistenci měření. Velmi si cením také ochotu k inovativnosti a řešení na míru. Spolupráci s Insightlabem můžu jenom doporučit.

Karel Ďásek, Data Analyst, MediaBlock

S InsightLab jsme během posledního roku spolupracovali na řadě výzkumných projektů a vždy jsme byli velmi spokojeni s výsledky i přístupem. Zvláště oceňujeme ochotu a energii při nastavování nových způsobů řešení. Pro naše měření brandových dopadů kampaní jsme potřebovali custom-made řešení, které na trhu nebylo k dispozici, a s InsightLab jsme byli schopní toto řešení připravit a realizovat. Navíc je spolupráce příjemná i na lidské rovině.

Štěpán Pudlák, Senior Data Analyst, Mediablock, s. r. o.

S Michalem Ševerou jsme realizovali online výzkum na cílové skupině handicapovaných cestujících pro ČD, a.s. a statistické zpracování dat projektů ČD bike. Mohu konstatovat naprostou spokojenost a vstřícnost.

Michaela Fričová, České dráhy, a.s., oddělení marketingu – průzkum trhu

Jsme velice vděční, že InsightLab nám nabídla podporu při nastavení evaluačních procesů a zpracování sbíraných odpovědí naších cílových populací. Sledovat dopad naších rozvojových programů ve Středoafrické republice je klíčové, abychom poskytli správně potřebnou, užitečnou a široce přijatelnou pomoc. Navíc, můžeme vždy počítat s příjemným a vysoce profesionálním přístupem celého týmu InsightLabu k řešení naších potřeb, ať v češtině nebo ve francouzštině.

Fabrice Martin, ředitel, SIRIRI o.p.s.

Díky ohromné chuti posouvat hranice a nápadům jak se vypořádat s technologickými výzvami jsme s lidmi z InsghtLabu rozchodili unikátní projekt měření efektivity digitálních kampaní. Moc si ceníme nadšení pro věc, vůli věci rychle dotáhnout a hrozně fajn spolupráci.

Zuzana Bergrová, Chief Executive Officer, Go.Direct s.r.o.

Spolupráce s InsightLab funguje velmi dobře a bezproblémově. Doporučuji.

Jan Dýral, Project Manager, Czech News Center, a.s.

Spolupráce s InsightLab se zatím opírá o jeden projekt … Mohu konstatovat, vstřícný a otevřený postoj agentury ke spolupráci. Obtížnost výběru respondentů byla natolik vysoká, že výběrová kritéria nebyla ve všech případech dodržena. Agentura si přesto s výběrem poradila o poznání lépe než společnosti, s nimiž jsme realizovali podobné výběry v posledním období.

Václav Hradecký, vedoucí oddělení výzkumu a vzdělávání, Český rozhlas

Spolupráci s InsightLab hodnotím velmi pozitivně, po celou dobu jsem jako klient dostával vysoce profesionální přístup společně se vstřícností, a i přes nedostatek času byl dodržen potřebný harmonogram realizace a dodání kvalitně zpracovaného výstupu.

Pavel Novák, Senior Account Director, AMI Communications

S InsightLabem jsme realizovali opakovaně pretesty a posttesty reklamních kampaní a také studie sloužící jako podklady pro nabídková řízení. S přístupem InsightLabu jsme byli my i naši klienti vždy naprosto spokojeni.

Jiří Udatný, Research & Data Director CZ/SK at Mindshare

Profesionálně provedený průzkum úzce specializované části trhu nám umožnil podívat se na danou problematiku očima našich stálých i potenciálních klientů. Plánování rozvoje služeb a investic bez křišťálové koule je najednou o dost lehčí.

Zdeněk Indra, technický ředitel, Geoton Praha s.r.o.

Děkujeme společnosti InsightLab za jejich vždy 100% profesionální služby a preciznost zpracování zakázek. Byť jsou naše zadání občas zkouškou možného, vždycky jsme díky InsightLabu dosáhli perfektních výsledků.

Dita Loudilová, Czech News Center a.s.

Spolupráce s kolegy z InsightLabu si velmi vážíme. Díky ní se nám totiž spolu daří sbírat unikátní data z oblasti postojů české veřejnosti k dárcovství a souvisejícím tématům. Jedná se o údaje, které v České republice dlouhodobě chybí, a i na jejich základě můžeme dobře mapovat potřeby neziskových organizací a společně tak pracovat na rozvoji českého občanského sektoru.

Klára Šplíchalová, ředitelka, Fórum dárců

Spolupráce s InsightLab proběhla na výbornou. Těšila nás především vstřícnost, se kterou nám vyhověli i v našich nadstandardních požadavcích. Bylo vidět, že klientova spokojenost je na prvním místě.

Libor Pokorný, Senior Holding s.r.o.

Další názory

Novinky e-mailem

Buďte informováni o všech novinkách InsightLab


InsightLab © 2018 - Všechna práva vyhrazena. | Mapa stránek


CZ en