Co nezaznělo na semináři Kvalitativní výzkum online?

Nedávno jsem navštívil seminář Kvalitativní výzkum online, který pořádali kolegové z oborového sdružení SIMAR. K prezentovaným myšlenkám bychom rádi doplnili některé podle nás důležité body, které na semináři nezazněly. Co bychom tedy dodali my?

Výběr účastníků

Na semináři zazněl z auditoria dotaz, jakým způsobem agentury řeší nežádoucí motivaci respondentů v případě, kdy respondenti znají cíle výzkumu a tudíž sami aktivně vycházejí výzkumníkům vstříc? Tedy konkrétně situaci, kdy respondent ví, že půjde například o výzkum konzumace jogurtů a proto si jogurty nakoupí ve větším než obvyklém množství a tím (v dobré víře) ovlivní reliabilitu získaných insightů …. (aby měl výzkumník radost a aby respondent získal odměnu). My zastáváme názor, že s tímto chováním je třeba již dopředu počítat a přizpůsobit tomu výzkumný projekt (značková, nebo slepá komunita), výběr respondentů („profesionální“ respondent vs. „běžný“ zákazník) a také aktivní a zkušenou moderaci projektu. Na základě našich zkušeností rádi navrhneme a předvedeme nejvhodnější způsob právě pro vaše potřeby.

Aktivní moderace, aktivní rekrutace

Na semináři k našemu překvapení zaznělo, že agentura s pětiletou zkušeností pouze jednou sáhla k tomu, aby vyřadila respondenta výzkumu z důvodu nevhodného chování. Tato situace však nastane pouze výjimečně zvládnutou rekrutací respondentů do komunity. Pokud stavíte zákaznickou komunitu, určitě je třeba počítat s častějším vyřazováním nevhodných respondentů. Existuje totiž značný rozdíl v chování respondentů v komunitě, která je rekrutována tradičním způsobem (rekrutátoři, tazatelé, on-line panel) a pak na druhé straně v o poznání syrovější zákaznické komunitě rekrutované přímo ze zákaznických databází. Oba způsoby mají své silné stránky, ale je vhodné pečlivě volit, nebo kombinovat metody rekrutace. Tomuto tématu se také věnoval náš článek.

Ochrana dat

V ČR jsme zatím ještě pořád “v klidu” v porovnání se západní Evropou a USA. Z našich mezinárodních projektů však jasně plyne sílící potřeba důrazné ochrany osobních dat a dokonalé informovanosti respondentů. Ptejte se agentury, zda a jak má zabezpečený veřejný web projektu (SSL, hosting, zálohy), kdo přijde do kontaktu s osobními daty účastníků, tedy vašich zákazníků (lokální server vs. cloud, externí dodavatelé IT, šifrování, atp.). A mějte jasně rozdělené role a odpovědnost při předávání osobních dat.

Platformy

S výše uvedeným bodem pak úzce souvisí výběr platformy/aplikace, na které on-line komunita, nebo on-line blog poběží. Našim klientům nabízíme jak naši vlastní platformu, kterou jsme vyvinuli s důrazem na českou lokalizaci, maximální užitek a kontrolu, tak také možnost využití externích ready-made nástrojů.

Text & foto: Michal Ševera


Seminář Kvalitativní výzkum online, Era svět
Kdy komunity baví, Millward Brown