Zahájení činnosti

Dne 7. července 2013 zahájila svoji činnost výzkumná agentura InsightLab. Společnost InsightLab má ambice stát se inovátorem v oblasti výzkumu trhu, přinášet nová řešení a etablovat je do podmínek českého výzkumu jako standardní výzkumné nástroje. Mezi tato řešení můžeme na prvním místě jmenovat výzkumné komunity, které se u nás zatím příliš neuplatňují, v celosvětovém měřítku však patří k výzkumným metodám s růstovým potenciálem. Výzkumné komunity jsou inovativní a také nákladově efektivní metodu zkoumání, která poskytuje potřebnou vazbu značkám a marketérům v online i offline světě.

Vkladem společnosti InsightLab pro realizaci výzkumných záměrů jsou vlastní robustní aplikace pro správu a vedení výzkumných komunit a osvědčené nástroje pro online kvantitativní a kvalitativní sběr dat. Další výhodou může být nadšení a odhodlání zakladatelů, kteří staví na svých dlouholetých zkušenostech z oblasti výzkumu trhu a prostředí mobilních a online aplikací.

Michal Ševera, spoluzakladatel agentury k tomu dodává: „Výzkumné komunity jsou bohatým a stálým zdrojem inspirace, přinášejí zadavatelům výzkumů permanentní a rychlou zpětnou vazbu od jejich zákazníků. Jdeme vstříc rostoucímu tlaku na rychlost, přesnost a kontrolu výzkumu. Na základě našich zkušeností a inspirace ze zahraničí jsme vyvinuli inovativní nástroje, které pomohou klientům výrazně zefektivnit výzkum trhu při zachování únosných rozpočtů. Již nyní si velice ceníme prvních pozitivních ohlasů, které dostáváme.

Radek Jiřičný, spoluzakladatel agentury doplňuje: „Uvědomujeme si, že na našem trhu působí velké množství výzkumných agentur a nový subjekt tak nevystačí jen s obvyklými výzkumnými přístupy. Vzali jsme za svou myšlenku objevit svět výzkumných komunit pro český trh. Svět, ve kterém již není respondent jen anonymní součástí výzkumu, ale stává se do značné míry partnerem. Naším cílem je ukázat klientům, že by měli své zákazníky poznávat jinak než jen skrz přesně strukturovaný dotazník nebo prostorově a časově ohraničený kvalitativní výzkum. V našem pojetí se respondent stává tím, kdo má možnost ovlivňovat budoucnost své značky a produktu a je si této možnosti vědom.

Co jsou výzkumné komunity?

Výzkumné komunity (též MROC – Market Research Online Communities) jsou neveřejné webové stránky pro vybrané respondenty s možností dlouhodobé obousměrné komunikace. Výzkumné komunity umožňují využít při výzkumu širokou paletu výzkumných technik, nabízejí pohled kvantitativní i kvalitativní, současně s tím jsou i z nákladového hlediska velice efektivním způsobem sběru informací. Komunita je spravována specialistou, který je v úzkém kontaktu se zadavatelem a účastníky komunity.

Dokument ke stažení: Vzniká agentura In sightLab