Zahájení činnosti

InsightLab » Novinky » Zahájení činnosti

Dne 7. července 2013 zahájila svoji činnost výzkumná agentura InsightLab. Společnost InsightLab má ambice stát se inovátorem v oblasti výzkumu trhu, přinášet nová řešení a etablovat je do podmínek českého výzkumu jako standardní výzkumné nástroje. Mezi tato řešení můžeme na prvním místě jmenovat výzkumné komunity, které se u nás zatím příliš neuplatňují, v celosvětovém měřítku však patří k výzkumným metodám s růstovým potenciálem. Výzkumné komunity jsou inovativní a také nákladově efektivní metodu zkoumání, která poskytuje potřebnou vazbu značkám a marketérům v online i offline světě.

Vkladem společnosti InsightLab pro realizaci výzkumných záměrů jsou vlastní robustní aplikace pro správu a vedení výzkumných komunit a osvědčené nástroje pro online kvantitativní a kvalitativní sběr dat. Další výhodou může být nadšení a odhodlání zakladatelů, kteří staví na svých dlouholetých zkušenostech z oblasti výzkumu trhu a prostředí mobilních a online aplikací.

Michal Ševera, spoluzakladatel agentury k tomu dodává: „Výzkumné komunity jsou bohatým a stálým zdrojem inspirace, přinášejí zadavatelům výzkumů permanentní a rychlou zpětnou vazbu od jejich zákazníků. Jdeme vstříc rostoucímu tlaku na rychlost, přesnost a kontrolu výzkumu. Na základě našich zkušeností a inspirace ze zahraničí jsme vyvinuli inovativní nástroje, které pomohou klientům výrazně zefektivnit výzkum trhu při zachování únosných rozpočtů. Již nyní si velice ceníme prvních pozitivních ohlasů, které dostáváme.

Radek Jiřičný, spoluzakladatel agentury doplňuje: „Uvědomujeme si, že na našem trhu působí velké množství výzkumných agentur a nový subjekt tak nevystačí jen s obvyklými výzkumnými přístupy. Vzali jsme za svou myšlenku objevit svět výzkumných komunit pro český trh. Svět, ve kterém již není respondent jen anonymní součástí výzkumu, ale stává se do značné míry partnerem. Naším cílem je ukázat klientům, že by měli své zákazníky poznávat jinak než jen skrz přesně strukturovaný dotazník nebo prostorově a časově ohraničený kvalitativní výzkum. V našem pojetí se respondent stává tím, kdo má možnost ovlivňovat budoucnost své značky a produktu a je si této možnosti vědom.

logo_cz

Co jsou výzkumné komunity?

Výzkumné komunity (též MROC – Market Research Online Communities) jsou neveřejné webové stránky pro vybrané respondenty s možností dlouhodobé obousměrné komunikace. Výzkumné komunity umožňují využít při výzkumu širokou paletu výzkumných technik, nabízejí pohled kvantitativní i kvalitativní, současně s tím jsou i z nákladového hlediska velice efektivním způsobem sběru informací. Komunita je spravována specialistou, který je v úzkém kontaktu se zadavatelem a účastníky komunity.

Dokument ke stažení: Vzniká agentura InsightLab


Co říkají naši klienti

Spolupráce s Insightlabem je výborná, a to zejména díky vysoké flexibilitě v komunikaci, spolehlivosti a konzistenci měření. Velmi si cením také ochotu k inovativnosti a řešení na míru. Spolupráci s Insightlabem můžu jenom doporučit.

Karel Ďásek, Data Analyst, MediaBlock

S InsightLab jsme během posledního roku spolupracovali na řadě výzkumných projektů a vždy jsme byli velmi spokojeni s výsledky i přístupem. Zvláště oceňujeme ochotu a energii při nastavování nových způsobů řešení. Pro naše měření brandových dopadů kampaní jsme potřebovali custom-made řešení, které na trhu nebylo k dispozici, a s InsightLab jsme byli schopní toto řešení připravit a realizovat. Navíc je spolupráce příjemná i na lidské rovině.

Štěpán Pudlák, Senior Data Analyst, Mediablock, s. r. o.

S Michalem Ševerou jsme realizovali online výzkum na cílové skupině handicapovaných cestujících pro ČD, a.s. a statistické zpracování dat projektů ČD bike. Mohu konstatovat naprostou spokojenost a vstřícnost.

Michaela Fričová, České dráhy, a.s., oddělení marketingu – průzkum trhu

Jsme velice vděční, že InsightLab nám nabídla podporu při nastavení evaluačních procesů a zpracování sbíraných odpovědí naších cílových populací. Sledovat dopad naších rozvojových programů ve Středoafrické republice je klíčové, abychom poskytli správně potřebnou, užitečnou a široce přijatelnou pomoc. Navíc, můžeme vždy počítat s příjemným a vysoce profesionálním přístupem celého týmu InsightLabu k řešení naších potřeb, ať v češtině nebo ve francouzštině.

Fabrice Martin, ředitel, SIRIRI o.p.s.

Díky ohromné chuti posouvat hranice a nápadům jak se vypořádat s technologickými výzvami jsme s lidmi z InsghtLabu rozchodili unikátní projekt měření efektivity digitálních kampaní. Moc si ceníme nadšení pro věc, vůli věci rychle dotáhnout a hrozně fajn spolupráci.

Zuzana Bergrová, Chief Executive Officer, Go.Direct s.r.o.

Spolupráce s InsightLab funguje velmi dobře a bezproblémově. Doporučuji.

Jan Dýral, Project Manager, Czech News Center, a.s.

Spolupráce s InsightLab se zatím opírá o jeden projekt … Mohu konstatovat, vstřícný a otevřený postoj agentury ke spolupráci. Obtížnost výběru respondentů byla natolik vysoká, že výběrová kritéria nebyla ve všech případech dodržena. Agentura si přesto s výběrem poradila o poznání lépe než společnosti, s nimiž jsme realizovali podobné výběry v posledním období.

Václav Hradecký, vedoucí oddělení výzkumu a vzdělávání, Český rozhlas

Spolupráci s InsightLab hodnotím velmi pozitivně, po celou dobu jsem jako klient dostával vysoce profesionální přístup společně se vstřícností, a i přes nedostatek času byl dodržen potřebný harmonogram realizace a dodání kvalitně zpracovaného výstupu.

Pavel Novák, Senior Account Director, AMI Communications

S InsightLabem jsme realizovali opakovaně pretesty a posttesty reklamních kampaní a také studie sloužící jako podklady pro nabídková řízení. S přístupem InsightLabu jsme byli my i naši klienti vždy naprosto spokojeni.

Jiří Udatný, Research & Data Director CZ/SK at Mindshare

Profesionálně provedený průzkum úzce specializované části trhu nám umožnil podívat se na danou problematiku očima našich stálých i potenciálních klientů. Plánování rozvoje služeb a investic bez křišťálové koule je najednou o dost lehčí.

Zdeněk Indra, technický ředitel, Geoton Praha s.r.o.

Děkujeme společnosti InsightLab za jejich vždy 100% profesionální služby a preciznost zpracování zakázek. Byť jsou naše zadání občas zkouškou možného, vždycky jsme díky InsightLabu dosáhli perfektních výsledků.

Dita Loudilová, Czech News Center a.s.

Spolupráce s kolegy z InsightLabu si velmi vážíme. Díky ní se nám totiž spolu daří sbírat unikátní data z oblasti postojů české veřejnosti k dárcovství a souvisejícím tématům. Jedná se o údaje, které v České republice dlouhodobě chybí, a i na jejich základě můžeme dobře mapovat potřeby neziskových organizací a společně tak pracovat na rozvoji českého občanského sektoru.

Klára Šplíchalová, ředitelka, Fórum dárců

Spolupráce s InsightLab proběhla na výbornou. Těšila nás především vstřícnost, se kterou nám vyhověli i v našich nadstandardních požadavcích. Bylo vidět, že klientova spokojenost je na prvním místě.

Libor Pokorný, Senior Holding s.r.o.

Další názory

Novinky e-mailem

Buďte informováni o všech novinkách InsightLab


InsightLab © 2018 - Všechna práva vyhrazena. | Mapa stránek


CZ en